Hoe krijgen we water in de aardappelrug?

5 juni 2019
  • Whastsapp

Hoe krijgen we water in de aardappelrug?

U kent het wel: wanneer u water giet op uitgedroogde grond, trekt het water niet de grond in, maar loopt het weg. Dat komt doordat veel gronden waterafstotend worden als ze uitdrogen. Bij regenval of beregening komt het water dan vaak niet op de goede plek of blijven er droge zones over in het bodemprofiel. In aardappel-, peen-, en witlofruggen komt dit vaak voor. H2Flo zorgt ervoor dat waterafstotende grond makkelijker water opneemt, waardoor het water zich beter verdeelt. De plant kan dan meer water en voedingsstoffen opnemen wat de aanslag van uw gewas verbetert. En u kunt efficiënter omgaan met uw irrigatiewater.
 
Onderschrift: Waterafstotende grond [Bron foto: http://soilquality.org.au/factsheets/water-repellency]
 
Met name zand- en veengronden zijn gevoelig om waterafstotend te worden, maar ook op klei- en leemgronden komt dit voor. Wanneer het vervolgens regent of er wordt beregend, zal het water zich via bestaande stroombanen de grond in bewegen. Hierdoor blijven bepaalde zones droog: de waterverdeling is niet goed en de wateropnamecapaciteit van de wortels wordt niet optimaal benut.
 
In aardappelruggen is dit een bekend fenomeen. De gehele rug droogt uit en na een regenbui of beregening wordt in het beste geval alleen het bovenste gedeelte nat, terwijl er (onder)in de rug droge zones overblijven.
 
H2Flo is een product dat ervoor zorgt dat waterafstotende grond het water weer makkelijker opneemt, zodat het water zich beter verdeelt en dieper de rug in trekt.
In onderstaande foto’s is het effect van H2Flo nagebootst in een rug zand met de afmeting van een aardappelrug. Een gelijke hoeveelheid water is op beide ruggen toegediend, vervolgens is de rug na ongeveer een halve dag doorgesneden.
 
Onderschrift: Links: water + kleurstof (32,6% bedekking) Rechts: water + H2Flo + kleurstof (49,8% bedekking).
 
Onderschrift: De twee linkerrijen zijn behandeld met water. De twee rechterrijen zijn behandeld met water + H2Flo. De met H2Flo behandelde rijen laten veel minder droge zones zien dan de onbehandelde rijen. Dit is een teken dat het water goed de rug in trekt. Bij de onbehandelde rijen loopt het water van de ruggen af en blijft het ertussen liggen of het stroomt weg, wat leidt tot erosie.
 
Hoe werkt H2Flo?
 

Advies
 
In de aardappelteelt kan H2Flo met de veldspuit toegediend worden of bij dripirrigatie middels de druppelslang. Pas de eerste behandeling toe met 2,4 liter H2Flo / hectare. In het geval van toepassing met de veldspuit, verspuiten met 1.000 liter water / hectare. Doe dit bij voorkeur vlak voor regen of een beregeningsbeurt. De eerste behandeling kan plaatsvinden rond opkomst. Na een maand kan de toepassing herhaald worden met een halve dosering: 1,2 liter H2Flo / hectare met dezelfde waterhoeveelheid.
H2Flo blijft ongeveer een maand werkzaam in de grond waarna het wordt afgebroken door het bodemleven.
 
Meer info of advies op maat:
 
Frank Duijzer   | +31 (0) 6 5289 5255  |    [email protected]
 
Roel Bloemert | +31 (0) 6 2243 0134  |    [email protected]