ICL een van de 180 ondertekenaars Nationaal Grondstoffenakkoord

1 februari 2017
  • Whastsapp

ICL is één van de 180 partijen die op 24 januari in Den Haag het Nationaal Grondstoffenakkoord ondertekende. Hierin staan afspraken om de Nederlandse economie te laten draaien op herbruikbare grondstoffen. Namens het kabinet tekenen staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) en minister Kamp (Economische Zaken).

Namens ICL ondertekende Kees Langeveld, Vice President Business Development, het akkoord. ICL wil een rol spelen binnen de transitieagenda voor de categorieën ‘Biomassa’, ‘Voedsel’ en ‘Maakindustrie’. Kees Langeveld: “ICL zal doorgaan met nieuwe initiatieven om secundaire fosfaten in te zetten als alternatieve grondstof voor de productie van fosfor en fosfaathoudende eindproducten. Daarnaast zal de verwerking van secundaire fosfaten in kunstmest gecontinueerd worden.

Over het Grondstoffenakkoord
Omdat voor hergebruik minder energie nodig is dan bij het verwerken van nieuwe grondstoffen, worden ook minder broeikasgassen uitgestoten en is het daarmee beter voor het klimaat. Met de omschakeling naar een circulaire economie wordt Nederland minder afhankelijk van grondstoffen uit het buitenland. Het Nationaal Grondstoffenakkoord bouwt voort op het in september gepresenteerde plan van het kabinet voor de omslag naar een circulaire economie. De ondertekenaars gaan nu concrete plannen maken om de omslag naar een circulaire economie te bespoedigen. Binnen een half jaar worden concrete plannen vastgesteld. Daarin komt te staan welke stappen worden gezet voor een volledig circulaire economie in 2050.

Meer informatie en alle ondertekenaars: https://www.circulaireeconomienederland.nl/ondertekenaars/default.aspx