ICL zet eerste stap naar volledige fosfaatkringloop

8 maart 2019
  • Whastsapp
AMSTERDAM – ICL zet met de Phosphate Recycling Unit een eerste stap naar een volledige fosfaatkringloop. Deze nieuwe circulaire installatie verwerkt alternatieve bronnen van fosfaat op een schaal die op dit moment uniek is in de wereld. De ICL Phosphate Recycling Unit is op donderdag 7 maart 2019 feestelijk geopend door vertegenwoordigers van het gemeentebestuur van Amsterdam en het provinciebestuur van Noord-Holland.
 
Fosfaat is essentieel voor de voedselproductie in de wereld. Zonder fosfaat geen groente of fruit. Boeren over de hele wereld gebruiken fosfaatmeststoffen om hun gewassen te laten groeien. De voorraad ruwfosfaat in de bodem is echter niet oneindig. Daarom haalt ICL voor de productie van meststoffen voortaan ook op grote schaal fosfaat uit alternatieve bronnen, zoals verbandingsassen van rioolslib en beendermeel. Dit gebeurt met deze installatie: de ICL Phosphate Recycling Unit.

Zo bieden we de samenleving een innovatieve circulaire oplossing en bereiden we onszelf voor op een toekomst waarin ruwfosfaat in de wereld steeds schaarser is. Hiermee kan ICL in Amsterdam nog vele jaren op een duurzame manier doorgaan met het produceren van meststoffen die helpen de wereld van voedsel te voorzien. Deze installatie is nog maar het begin. De ambitie van ICL is om het aandeel van fosfaat uit alternatieve bronnen de komende jaren verder op te voeren, zodat ICL een van de internationale koplopers blijft op het gebied van fosfaatrecycling en we uiteindelijk zelfs toegaan naar een volledige fosfaatkringloop.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daan van der Schroeff (ICL)