Meeropbrengst Agrocote Max in fritesaardappelen

27 november 2018
  • Whastsapp
Akkerbouwkrant – November 2018 – Pag. 30/31 ICL Agrocote

“Een paar ton extra aardappelen is de meerprijs meer dan waard”

v.l.n.r. Roel Bloemert ICL Group, Crétiënne Oomen Alliance Groep en akkerbouwer Johannes Straver
Om optimaal teeltrendement te behalen is het gecontroleerd vrijkomen van meststoffen belangrijk. Zo kan het gewas namelijk op alle momenten beschikken over het juiste voedingsniveau. ICL Specialty Fertilizers behaalde afgelopen jaar significante meeropbrengsten door de inzet van Agrocote Max bij pootgoedtelers en frietaardappelen. Straver Akkerbouw in het Noord-Brabantse Almkerk heeft de meststofkorrels dit seizoen voor het eerst toegepast en ziet al direct verschillen. Johannes Straver: “De eerste uitkomsten zijn zeer positief.”
 
Straver Akkerbouw is gevestigd in het Land van Heusden en Altena, voornamelijk akkerbouw en een stukje vollegrondsgroente, aangevuld met loonwerk. Aardappelen is de hoofdteelt, ruim honderd hectare waaronder enkele zanderige percelen. Johannes besloot samen met zijn twee broers (Ariaan en Bert) en zijn ouders afgelopen winter al om deze meststof uit te proberen. De eigenaren van het akkerbouwbedrijf liepen toen met het vraagstuk rond hoe ze de groeivariatie met betrekking tot de zandkoppen kunnen verminderen. “Vanuit het zand waren er goede ervaringen met Agrocote Max. Ik had mijn bedenkingen voor de kleigronden, maar ik vond het wel interessant om te kijken of met Agrocote Max plaatsspecifiek het probleem met zanderige zones binnen een perceel, geminimaliseerd kon worden.”

Osmotische druk

Gecontroleerd vrijkomende meststoffen zijn meststofkorrels met daaromheen een laagje coating. Deze coating werkt als een soort membraan. Zodra er vocht in de korrel opgenomen wordt, lossen de voedingsstoffen binnen de coating op. Er ontstaat een soort pompwerking als gevolg van verschillen in osmotische druk, waardoor de voedingsstoffen naar buiten geduwd worden. De plant neemt de vrijgekomen voedingsstoffen op. Straver: “Het perceel waar de proef is uitgezet is sowieso groeikrachtig, waardoor je met het blote oog nauwelijks verschil kan zien. Op taakkaart.nl zagen we wel duidelijke lijnen: behandeld en onbehandeld.”

Verrassende conclusie

Die waarneming wordt ondersteund door de dronevluchten die in augustus bij Straver Akkerbouw zijn uitgevoerd. Bij de opbrengstmetingen met drie herhalingen op lichte én drie herhalingen op zware delen van het perceel, kwamen duidelijke verschillen naar voren. Opmerkelijk genoeg werden er op zwaardere kleigronden grotere verschillen waargenomen, dan op de zanderige delen. Die conclusie lijkt in tegenspraak op het gegeven dat klei een grotere bufferingscapaciteit heeft dan zand. Straver: “Dat hadden wij vooraf ook niet verwacht. Zeker omdat we een keer of zeven hebben moeten beregenen”, reageert de Brabantse teler verrast op de uitkomsten.
 

Alliance: “Duidelijk verschil”

Crétiënne Oomen begeleidde het project vanuit Alliance Groep en hij is niet verbaasd over de resultaten op de klei: “Wij hebben al meerdere jaren in diverse teelten de ervaring dat ureum-houdende meststoffen voor een stabielere groei en uiteindelijk betere resultaten leiden. Ze hebben  de negatieve effecten die je soms met nitraat-houdende meststoffen ziet, niet. Nieuw is voor ons de gecontroleerd vrijkomende versie van ureum. Dit jaar hebben we Agrocote Max getoetst op kleigrond in aardappelen en uien. Volgend jaar gaan we hiermee door.”

“Volgend jaar proberen op minder groeikrachtige percelen”

Straver ziet – als ervaringsdeskundige en voormalig medewerker van Agrometius - voor de nabije toekomst vooral meerwaarde in het toepassen van de ureum-houdende meststof op de minder groeikrachtige percelen: “Gedurende dit groeiseizoen hebben wij al nagedacht over de optie om Agrocote Max komend jaar ook daar toe te gaan passen. Ik ben wel heel benieuwd wat de meststof daar doet, want in de bemesting houden we daar al rekening mee en strooien we daar meer stikstof op dan op groeikrachtige percelen. Op die minder groeikrachtige stukken is de meeste winst te behalen. Daar kunnen we misschien ook de groei erin krijgen en de ziektedruk verlagen. Ik verwacht hier nog grotere verschillen te kunnen realiseren dan we dit jaar behaald hebben”

Verzekeringspremie

Hoewel de ingezette lijn een positief effect heeft, zijn er bij Straver ook wel momenten van twijfel geweest: “Tijdens deze proef heb ik mezelf toch de vraag gesteld: hadden we zonder de meststof niet hetzelfde bereikt? Agrocote Max hebben we gegeven als basisbemesting en daarbij tweemaal bijgemest met KAS tijdens het groeiseizoen. Op basis van de dronebeelden hadden we wellicht minder hoeven bijmesten tijdens het seizoen, maar in zo’n jaar als deze is het lastig om te durven stoppen. Stel dat we gestopt waren waarna het gewas wegzakt en sneller afrijpt, dan verlies je zo vijf ton en dat is vandaag de dag serieus geld. Dan strooi je er voor de zekerheid vaak toch nog wat extra stikstof op, want die rekening staat in geen verhouding tot de opbrengsten per kilo. Daarom ben ik heel benieuwd of we volgend jaar op percelen waar de mineralisatie minder is ook goede opbrengsten kunnen behalen met Agrocote Max. Als dat zo is, dan ben ik helemaal overtuigd.”

“Agrocote Max geeft bij alle objecten een plus”

Zoals iedereen in de akkerbouwsector weet is één jaar, geen jaar. En zeker met het bijzondere droge en warme groeiseizoen dat 2018 typeert, zijn conclusies moeilijker te trekken. Johannes Straver had gehoopt dit seizoen meer verschillen te zien, maar beseft dat het wijzigen van een strategie een kwestie van lange adem is: “We zijn niet blind voor ontwikkelingen. De weg die we nu bewandelen is goed, maar we zijn continu aan het verbeteren om die weg bij te sturen. Daar is deze aanpassing in onze bemestingsstrategie ook onderdeel van. We willen met schaalvergroting zeker niet inleveren op kwaliteit en opbrengst. Terugkijkend op dit jaar kun je op basis van de cijfers concluderen dat Agrocote Max bij alle objecten een plus heeft gerealiseerd. De verschillen hadden wellicht nog groter gekund, maar een paar ton aardappelen extra zorgt met de huidige prijzen wel voor een hoog rendement. De meerprijs van de meststof is het dan dubbel en dwars waard.”
 
Meer informatie over Agrocote Max? 

Frank Duijzer – ICL akkerbouwadviseur Benelux
Tel: 06 - 5289 5255
 
Roel Bloemert – ICL akkerbouwadviseur Benelux
E-mail: 
Roel.Bloemert@icl-group.com
Tel.: 06 – 2243 0134 
Website: www.icl-sf.nl