Nauwelijks Uitspoeling met Osmocote Preplant in Vollegrond

15 november 2021
  • Whastsapp

Osmocote Preplant wordt sinds 2020 in een onafhankelijk onderzoek door Delphy beoordeeld. Het onderzoek naar de exacte werking van de meststof in de vollegrond is belangrijk, omdat de stikstofnormen steeds strenger worden. Het onderzoek duurt nog zeker een jaar, maar uit de eerste metingen blijkt al dat er nauwelijks uitspoeling van stikstof is. Goed nieuws voor vollegrondskwekers!

Osmocote Preplant is een 100% gecoate meststof speciaal ontwikkeld voor vollegrondsteelt. En dat is bijzonder, want de meeste gecoate meststoffen die nu gebruikt worden in de vollegrond, zijn eigenlijk bedoeld voor containerteelt. Paul van Kempen, adviseur bij ICL: “De verschillen tussen containerteelt en vollegrondsteelt zijn te groot om met dezelfde middelen te bemesten. Bij containerteelt is er sprake van een kunstmatige bodem met een vooraf bepaald substraat. De buffer is daardoor anders dan in de volle grond. Daarbij moet rekening gehouden worden met onder andere de pH, watergift en voeding. In de volle grond is juist een grote buffer aanwezig.”

Gepubliceerd in Boom in Business 04/2021

Download het artikel hier.