Plant-specifiek bemesten

4 oktober 2016
  • Whastsapp

Bemesten gebeurt steeds vaker op het scherpst van de snede. ‘Sturen’ van de bemesting klinkt goed, maar wat valt er te sturen? In veel gevallen moet een kwekerij het met één dagvoorraad doen. In het beste geval kan er per kraanvak een aparte voedingssamenstelling of giet-EC meegegeven worden. Hoeveel verschillende soorten/variëteiten staan in dat kraanvak? Op welk soort ga je sturen? Betekent het sturen op één soort dat de andere soorten teveel of te weinig voeding krijgen?Dat kan anders. Met Osmocote Exact kunt u plant-specifiek bemesten. Iedere pot z’n eigen dosis voeding. Hiermee kan voor iedere pot / tafel / variëteit of hoe u wilt variëren, een aparte dosis gegeven worden. Dat is voeding op maat.

Veel behoeftige variëteiten iets meer voeding, laagbehoeftige gewassen iets minder. Aan u de keuze of u daarna nog gaat bijmesten via het water met één eenvoudig recept, of dat u alleen schoon water gaat geven.In de orchideeënteelt wordt deze nieuwe bemestingsstrategie nu verder ontwikkeld. In veel andere teelten heeft Everris al jarenlang ervaring met deze methode. Het werkt; het is goed te automatiseren en biedt teeltvoordelen. Het sturen van bemesten krijgt een nieuwe dimensie: plant-specifiek bemesten met Osmocote Exact.