Rendement en bodem verbeteren door gecontroleerd vrijkomende meststoffen

24 februari 2020
  • Whastsapp

Jacob van den Borne runt met zes vaste medewerkers een akkerbouwbedrijf in het Brabantse Reusel, vlak bij de Belgische grens. Zo’n tachtig procent van de bijna 700 hectare grond, bevindt zich in België. De overwegend lichte zandgrond wordt gehuurd van veehouders met als hoofddoel het telen van fritesaardappelen.
Het hele bouwplan staat ten dienste van de aardappelteelt en bevat ook suikerbieten, wintertarwe, wintergerst en mais in rotatie voor de samenwerking met de veehouders.

“Mijn passie is het aan de gang krijgen van bodems door het toepassen van nieuwe technieken”

Van den Borne focust op precisielandbouw en duurzaamheid. Aangezien hij alle geoogste aardappelen zelf in bewaring neemt, is ook bewaarkwaliteit bij hem een aandachtspunt.
Het bedrijf beschikt over een eigen centrum voor precisielandbouw met proefvelden waar nieuwe technieken, producten en teeltmethodes worden onderzocht. In de toekomst zou Jacob dat graag ontwikkelen richting een opleidingscentrum waar precisielandbouw en bodemleven samenkomen.

Gecontroleerd vrijkomende meststoffen
Al drie jaar past Jacob van den Borne gecontroleerd vrijkomende meststoffen toe bij de teelt van aardappelen. Dat deze nieuwe vorm van bemesten veelbelovend was, wilde Van den Borne best aannemen, maar zoals altijd wilde hij het eerst in proeven testen op zijn eigen bedrijf want zijn credo is: “eerst zien dan geloven”.
In de markt kent men al jaren de ‘slow release’ meststoffen. Gecontroleerd vrijkomende meststoffen sluiten echter beter aan bij de groeiomstandigheden. Het unieke is dat ze aan het begin van de teelt toegepast worden, waarna de stikstof gedurende de werkingsduur op het juiste moment beschikbaar komt. Lees hier alles over de werking van gecontroleerd vrijkomende meststoffen.

Mooiere fritesaardappelen
De belangrijkste waarnemingen van de ondernemer zijn de constantere groei en het gevoel dat de bewaarbaarheid van de aardappelen is verbeterd door minder stress in de planten tijdens de groei. Het lagere aantal groeistuipen zorgt volgens Van den Borne voor een betere maat en lengte van de knollen.

“Zout en bodemleven gaan niet samen, daarom zijn gecontroleerd vrijkomende meststoffen de meest bodemvriendelijke toepassing van minerale meststoffen”

Volgens Van den Borne is een gecontroleerd vrijkomende meststof de enige vorm van minerale meststoffen die in de buurt komt van precisielandbouw. Het zijn meststoffen die vrijkomen als de plant het nodig heeft en daarom niet uitspoelen maar maximaal worden benut. In de aardappelen past hij Agrocote Max van ICL Specialty Fertilizers toe.

Betere opbrengst
De gunstige invloed op het bodemleven en het op het juiste moment beschikbaar komen van de meststoffen gaven niet alleen een forse meeropbrengst in het groeizame jaar 2017 maar ook in de droge jaren 2018 en 2019 bleek dit een effectieve aanpak. In een nat jaar is natuurlijk ook een behoorlijk voordeel te verwachten door het tegengaan van uitspoeling.

Rendement omhoog
De eenvoudige toediening, met de kunstmeststrooier voor het poten, bespaart werkgangen en dus tijd en geld. De hogere kosten per kilogram meststof leveren onder de eindstreep een plus op voor de teler. Maar volgens Jacob zit voor hem de belangrijkste plus in het natuur en het bodemleven. En hoe moeilijker het aardappelras, hoe groter het positieve effect van gecontroleerd vrijkomende meststoffen is.

“Hoe moeilijker het aardappelras, hoe groter het positieve effect is”

Bredere toepassing
Inmiddels worden op het bedrijf van Van den Borne ook gecontroleerd vrijkomende meststoffen toegepast bij de teelt van wintertarwe en wintergerst. Hier is de verminderde gevoeligheid voor uitspoeling het grootste argument.

ICL Specialty Fertilizers brengt gecontroleerd vrijkomende meststoffen voor de aardappelteelt op de markt onder de merknamen Agromaster en Agrocote Max.
In Agrocote Max zitten uitsluitend korrels die gecontroleerd vrijkomen, dit is dus het pure product.Agromaster bestaat uit gecontroleerd vrijkomende meststoffen, gemengd met geselecteerde, snelwerkende meststoffen.

Kennisartikel zoals verschenen in Akkerwijzer 21-02-2020

Vragen over gecontroleerd vrijkomende meststoffen voor uw teelt? Neem contact met ons op voor een gratis advies op maat:

Roel Bloemert  [groen] 
(+31) 6 22 430 134
roel.bloemert@icl-group.com

Frank Duijzer [blauw]
(+31) 6 52 895 255
frank.duijzer@icl-group.com