‘Unieke kaliumbron Polysulphate bewijst zich in akkerbouw’

14 december 2020
  • Whastsapp

De producten voor kaliumbemesting zijn in akkerbouwmatige teelten de laatste decennia niet veel veranderd. De keuze bestaat in grote lijnen uit chloorhoudende kali (K-60), sulfaathoudende kali (K-50) of sulfaat/magnesiumhoudende kali (K-30). Op zichzelf goede producten, maar tegelijkertijd ook relatief eenzijdige voeding voor de plant. Voor sterkere planten en een hogere opbrengst, kijken we daarom graag verder naar een completere oplossing: Polysulphate. 

Polysulphate: een natuurlijk mineraal
Sinds 2014 vermarkt ICL het natuurlijke mineraal Polyhaliet onder de merknaam Polysulphate. Dit chloorarme mineraal bestaat uit de volgende kwaliteitselementen: Kalium (14% K2O), Calcium (17% CaO), Magnesium (6% MgO) en Zwavel (48% SO3). Daarnaast bevat Polysulphate van nature wat Borium en andere sporenelementen. We halen Polysulphate uit het Verenigd Koninkrijk. Het is een onbewerkt mineraal wat onder de zeebodem gewonnen wordt. Na winning wordt het mineraal gebroken en gezeefd in een fractie van 2-4 mm. Deze fractie vindt wereldwijd zijn weg naar zowel akkerbouwers als veehouders.

Verlengde beschikbaarheid van nutriënten
Polysulphate is sterk gecompacteerd (het wordt op 1250 meter diepte gewonnen). Daarom is de dichtheid heel hoog en komen de mineralen over een verlengde periode beschikbaar voor de plant. Waar bijvoorbeeld K-60 snel oplost in het bodemvocht, zal Polysulphate hier langer over doen. Dit is een groot voordeel van Polysulphate. Meststoffen dienen aanwezig te zijn, precies wanneer de plant het nodig heeft. Een plant heeft er namelijk niets aan als al zijn voeding direct op het bord ligt bij aanvang van de teelt. Hij moet ook wat overhouden in de voorraadkast.

Vanwege deze eigenschap is de kans op zoutschade en uitspoeling gering. Polysulphate heeft van alle kaliummeststoffen de laagste zoutindex en is perfect te gebruiken in teelten van uien en peen. Het is goed voor het bodemleven en voor de belasting van je gewas. Wereldwijd zijn er inmiddels meer dan 700 proeven in meer dan 70 gewassen verricht. In Nederland is er vooral onderzoek gedaan in teelten van aardappel, ui, peen en kool. Uit alle proeven blijkt dat Polysulphate een zeer geschikte kaliummeststof is. Als de basisbemesting kalium wordt toegediend met Polysulphate, is ook de calcium- en zwavelbehoefte van het gewas gedekt.

Voordelen voor de biologische landbouw
Polysulphate is een onbewerkt mineraal en daarom ook geschikt voor de biologische landbouw. Er zijn geen hulpstoffen gebruikt om het product te formuleren/ontsluiten. Voor zowel Nederland als België is er goedkeuring om de meststof in te zetten in de biologische landbouw. Biologische telers ervaren met name het in 1 keer toedienen van 4 nutriënten en sporenelementen als groot voordeel. 

Een flinke hoeveelheid voedingsstoffen
Polysulphate zit vrij laag in het kaliumpercentage. Hierdoor is de dosering per hectare relatief hoog. Voordeel is wel dat deze meststof slechts 1x per seizoen gegeven hoeft te worden en dit verder tijdens het seizoen geen zorgen meer oplevert. Daarnaast krijg je naast kalium  veel ‘extra’ mineralen meegeleverd. Het maakt een enorm groot verschil of je 100 eenheden kalium uit K-60 haalt (alleen 100 kg K2O en relatief veel chloride) of uit Polysulphate (100 kg K2O, 121 kg CaO, 43 kg MgO en 343 kg SO+ Borium en veel minder chloride). Het is de unieke kwaliteitscombinatie die het verschil maakt!