Vermindering emissie met controlled released fertilizers

15 oktober 2017
  • Whastsapp

De Glastuinbouw streeft naar een duurzame bedrijfsvoering met zo min mogelijk milieubelasting.
In een kasproef met de meest geteelde potorchidee in Nederland (Phalaenopsis) is onderzocht in hoeverre het gebruik van controlled released fertilizers (CRF) de emissie van meststoffen vanuit de teelt van potorchideeën kan verminderen.
Hiertoe zijn twee behandelingen met CRF vergeleken met een controle behandeling zonder CRF met recirculatie wat gangbaar is in de praktijk.

Het onderzoek is uitgevoerd door: Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw in samenwerking met LTO Glaskracht Nederland.

Financiering onderzoek: Gewascoöperatie potorchidee, ICL Specialty Fertilizers, Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Productschap Tuinbouw en Stichting Programmafonds Glastuinbouw.