Privacy Statement

Dit is www.icl-sf.com, een website beheerd door ICL Specialty Fertilizers*. ICL Specialty Fertilizers is als enige verantwoordelijk voor de website en de inhoud daarvan.

Om uw privacy beter te beschermen, hebben we dit Privacybeleid opgesteld om uit te leggen hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens die via de Website worden verzameld. In dit Privacybeleid wordt beschreven hoe ICL Specialty Fertilizers uw persoonsgegevens verwerkt.

Verzamelde informatie
Het grootste deel van onze diensten vereisen geen registratie, waardoor u onze Website kunt bezoeken zonder ons te vertellen wie u bent. Voor sommige diensten kan het echter nodig zijn dat u ons uw persoonsgegevens verstrekt. De term persoonsgegevens wordt gedefinieerd als alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Wij verzamelen persoonsgegevens die u aan ons verstrekt (zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer, uw interesses, aanvragen, etc.) wanneer u om informatie vraagt of wanneer u op een andere manier met ons communiceert. Wanneer u op de Website om persoonsgegevens gevraagd wordt, worden sommige vragen aangemerkt als "Verplicht"; deze persoonsgegevens zijn nodig om u in staat te stellen om gebruik te maken van de functionaliteit of dienst die u heeft aangevraagd.

Daarnaast verzamelen we tijdens uw bezoek aan de Website bepaalde informatie die geen betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon, namelijk informatie over de middelen die gebruikt worden om toegang te krijgen tot de Website. Deze gegevens verzamelen we via cookies. Cookies zijn bestanden of stukjes informatie die op uw computer kunnen worden opgeslagen wanneer u de Website bezoekt. Cookies worden gebruikt om u van andere gebruikers te onderscheiden en maken het mogelijk om snel van de ene naar de andere pagina op onze Website te navigeren. Dit helpt ons te begrijpen hoe mensen onze Website gebruiken en de structuur en inhoud ervan te verbeteren. In ons Cookiebeleid, dat ook van toepassing is op uw gebruik van de Website, wordt beschreven hoe wij cookies gebruiken.

Hoe uw gegevens gebruikt worden
We gebruiken de persoonsgegevens die op de Website verzameld worden voor de volgende doeleinden:

- Om uw behoeften en voorkeuren te begrijpen, om producten en diensten te ontwikkelen, op de markt te brengen, te verkopen of aan te bieden, en om (eventueel) onderzoek en beoordelingen uit te voeren.
- Om uw ervaring op de Website af te stemmen op uw interesses en geografische regio.
- Om fouten, nalatigheid, fraude diefstal en andere onwettige activiteiten op te sporen en ICL Specialty Fertilizers en derden daartegen te beschermen, en om de naleving van beleidslijnen te controleren.
- Om te voldoen aan aanvragen van onze diensten door u (zoals uw verzoek om de nieuwsbrief van ICL Specialty Fertilizers te ontvangen), om te kunnen reageren op uw vragen over onze aanbiedingen en om andere aanbiedingen te doen waarvan wij denken dat die voor u interessant zijn.

Zoals toegestaan in en in overeenstemming met alle wettelijke en regelgevende vereisten.

Openbaarmaking van persoonsgegevens
We verzamelen en verwerken de persoonsgegevens die we ontvangen via de Website voor de hierboven beschreven doeleinden. Wij maken onderdeel uit van de Israel Chemicals LTD Group ("ICL") en we kunnen persoonsgegevens die we van u ontvangen, delen met ICL en haar gelieerde ondernemingen. ICL en haar gelieerde ondernemingen kunnen de persoonsgegevens gebruiken voor dezelfde doeleinden als waarvoor wij deze gegevens kunnen gebruiken. Een overzicht van bedrijven waarvan u informatie kunt ontvangen, kunt u hier inzien. ICL en haar gelieerde ondernemingen zullen persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met dit Privacybeleid.

We verkopen (of verhuren) uw persoonsgegevens niet aan derden en delen of verhandelen uw persoonsgegevens niet met derden, anders dan aan/met ICL en haar gelieerde ondernemingen en de hieronder beschreven dienstverleners.

Dienstverleners: De persoonsgegevens die op www.icl-sf.com verzameld worden, zullen openbaar gemaakt worden aan andere bedrijven en individuen die bepaalde functies namens ons uitvoeren, zoals het monitoren van de activiteiten op de Website. Deze partijen hebben alleen toegang tot de persoonsgegevens die nodig zijn om deze functies namens ons uit te voeren en kunnen de informatie niet voor enig(e) ander(e) doeleinde(n) gebruiken.

Overdracht van bedrijfsactiva: Ingeval ICL Specialty Fertilizers een bepaald deel van haar bedrijfsactiva verkoopt of overdraagt, kunnen de persoonsgegevens die via de Website verzameld zijn, behoren tot de bedrijfsactiva die overgedragen worden als onderdeel van de transactie. Indien alle activa van ICL Specialty Fertilizers of een aan ICL gelieerde onderneming of handelsmerk gekocht worden, kunnen de persoonsgegevens die via de Website verzameld zijn, overgedragen worden als onderdeel van de overname. In dat geval zullen we van de koper, rechtverkrijgende of begunstigde vereisen dat deze de persoonsgegevens in overeenstemming met dit Privacybeleid behandelt.

Naleving van wetten/veiligheid: ICL Specialty Fertilizers kan bepaalde persoonsgegevens openbaar maken op basis van de mening, te goeder trouw, dat deze openbaarmaking nodig is om te voldoen of te conformeren aan de wet of dat deze openbaarmaking nodig is om de gebruikers van de Website, de Website zelf of het publiek te beschermen.

Beheer van e-mailberichten 
Als u geïnteresseerd bent in productaanbiedingen en andere informatie over ICL Specialty Fertilizers, kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief van ICL Specialty Fertilizers. Bestaande klanten van ICL Specialty Fertilizers kunnen e-mail- en andere elektronische berichten ontvangen.

U kunt zich eenvoudig uitschrijven voor alle e-mail- en andere elektronische berichten van ICL Specialty Fertilizers door te klikken op de link "uitschrijven" in de e-mailcorrespondentie of door een e-mail te sturen naar [email protected]

Kinderen
Om ervoor te zorgen dat aan de federale wetgeving wordt voldaan, verzamelen of bewaren we bewust geen persoonsgegevens die op de Website verstrekt zijn door kinderen onder de 18 jaar.

Updates van het Privacybeleid
Dit Privacybeleid kan in de loop der tijd herzien worden als er nieuwe functionaliteiten aan de Website toegevoegd worden. In geval van een wezenlijke wijziging in de manier waarop wij persoonsgegevens verzamelen of gebruiken, zal deze wijziging alleen toegepast worden op de persoonsgegevens die na inwerkingtreding van de wijziging doorlopend worden verzameld en zal de "Datum van inwerkingtreding" van het beleid aangepast worden.

Beveiligingsverklaring
We nemen informatiebeveiliging serieus en gebruiken alle redelijke technische en organisatorische middelen om ongeautoriseerde toegang tot of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

ICL Specialty Fertilizers beperkt het aantal werknemers dat toegang heeft tot de databanken die de persoonsgegevens van onze klanten bevatten, en onze werknemers worden op de hoogte gesteld van het belang van deze vertrouwelijkheid. Ondanks deze veiligheidsmaatregelen moet u zich ervan bewust zijn dat 100% veiligheid niet altijd mogelijk is; let daarom op wanneer u uw persoonsgegevens verstrekt.

Recht op toegang, correcties en bezwaar
Wanneer we persoonsgegevens verwerken, nemen we alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat deze gegevens accuraat en up-to-date blijven voor de doeleinden waarvoor deze verzameld werden. We zullen u in de gelegenheid stellen om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien deze verwerking niet in redelijkheid vereist is voor een rechtmatige zakelijke doelstelling zoals beschreven in dit Privacybeleid of onze naleving van de wet.

Indien u contact met ons wilt opnemen met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens of bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op via onderstaande contactgegevens. Indien u contact met ons opneemt, dient u te vermelden welke informatie u gecorrigeerd, bijgewerkt of verwijderd zou willen zien en dient u zich te identificeren.

Contact
Als u vragen of klachten heeft met betrekking tot het Privacybeleid of ons gebruik van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via:

E-mail: [email protected]
Telefoon: +31 (0)418 655 700
Fax: +31 (0)418 655 795
Correspondentie: 
ICL Specialty Fertilizers
Postbus 2702
6401 DE Heerlen
Nederland

*Everris International B.V. is onderdeel van ICL Specialty Fertilizers, van waaruit marketing en communicatie activiteiten worden geïnitieerd en uitgevoerd.