• Oxide
 • Elementair
Stikstof totaal (N) 12%
Nitraatstikstof (N-NO3) 5,3%
Ammoniumstikstof (N-NH4) 6,7%
Fosforzuuranhydride (P2O5) 7%
In water oplosbaar (P205) 5,2%
Kaliumoxide (K2O) 18%
In water oplosbaar (K20) 18,0%
IJzer (Fe) 0,35%
EDTA gechelateerd 0,07%
Mangaan (Mn) 0,05%
Borium (B) 0,01%
Oplosbaar in water 0,01%
Koper (Cu) 0,045%
Oplosbaar in water 0,027%
Molybdeen (Mo) 0,017%
Oplosbaar in water 0,012%
Zink (Zn) 0,013%
Stikstof totaal (N) 12%
Nitraatstikstof (NO3N) 5,3%
Ammoniumstikstof (NH4N) 6,7%
Fosfor (P) 3,1%
Oplosbaar in water 2,3%
Kalium (K) 14,9%
Oplosbaar in water 14,9%
IJzer (Fe) 0,35%
EDTA gechelateerd 0,07%
Mangaan (Mn) 0,05%
Borium (B) 0,01%
Oplosbaar in water 0,01%
Koper (Cu) 0,045%
Oplosbaar in water 0,027%
Molybdeen (Mo) 0,017%
Oplosbaar in water 0,012%
Zink (Zn) 0,013%

Product eigenschappen

Werkingsduur

2-3 Maanden

Osmocote Bloom 2-3M

12-7-18+TE

 • Voordelen
 • Eigenschappen
 • Aanbevolen dosering
Voordelen
 • Compacte, gezonde, uniforme planten door een specifieke samenstelling
 • Volledige voeding; NPK + Magnesium en sporenelementen
 • Lage EC waarde in de potgrond voor een betere en compactere groei 
 • Watergift en bemesting zijn gescheiden systemen 
 • Duurzaam: minder emissie naar het oppervlakte- en grondwater
 • Eenvoudiger om de MPS-normen voor stikstof- en fosfaatemissie te bereiken 
 • Besparing van arbeidskosten: één keer bemesten is voldoende
 • Minder meststof voor een goed resultaat 
 • Eenvoudig in gebruik door het mengen in de potgrond 
 • Langdurig effect tot in de verkoopkanalen en betere houdbaarheid
Eigenschappen

Osmocote Bloom, een gecontroleerd vrijkomende meststof, bevat NPK, magnesium en alle noodzakelijke sporenelementen. De korrels zijn 100% gecoat en hebben een werkingsduur van 2-3 maanden.

Door de unieke harscoating van ICL Specialty Fertilizers, heeft Osmocote Bloom voor perkplanten een zeer constant afgiftepatroon. Osmocote Bloom is speciaal geschikt voor gebruik in teelten van 6 weken tot 3 maanden. Voor andere perkplanten raden we het gebruik van Osmocote Exact Standard High K 3-4M or 5-6M aan.

De werkingsduur van Osmocote Bloom wordt beïnvloed door temperatuur
(Werkingsduur is bepaald bij 21ºC)

16ºC 21ºC 26ºC
3-4M 2-3M 1.5-2M


Opslaan onder droge condities. Geopende of beschadigde zakken goed afsluiten.

Aanbevolen dosering

Meng Osmocote Bloom kort voor gebruik door de potgrond, omdat de afgifte van voedingsstoffen meteen na mengen begint. Tijdens de teelt zal de gemeten EC laag zijn.

De voedingsstoffen zullen geleidelijk over een periode van 2 tot 3 maanden vrijkomen. Bij de meeste perkplanten komt deze werkingsduur overeen met de hele teeltfase en de eerste weken bij de consument. Gebruik van een startmeststof is in veel gevallen niet aanbevolen. Voor langere teeltduren adviseren wij Osmocote Exact Standard High K 3-4 of 5-6 maanden.

Algemeen advies Lage voedingsbehoefte Normale voedingsbehoefte Hoge voedingsbehoefte
Perkplanten 1.5 - 2 g/l 2 - 3 g/l 3 - 4.5 g/l


Doseringen zijn gebaseerd op niet-bemeste substraten. Als toch een startmeststof wordt gebruikt, adviseren wij niet meer dan 0,5 g/l te gebruiken in combinatie met de aanbevolen hoeveelheid Osmocote Bloom. Osmocote Bloom is primair bedoeld om door te mengen in potgrond, wij adviseren dit product niet voor plantgatbemesting. Bijmesten met wateroplosbare meststoffen en/of het aanzuren van het gietwater, kan in specifieke situaties nodig zijn.

Voordat er een volledige dosering wordt toegepast, test eerst het product op kleine schaal. Omdat omstandigheden onderhevig zijn aan verandering, kan ICL Specialty Fertilizers niet verantwoordelijk worden gesteld voor negatieve resultaten. Vraag uw ICL Specialty Fertilizers adviseur om een advies op maat.

Speciaal ontwikkeld voor perkplanten in kleine potmaten: het verbetert de kwaliteit en voorziet de planten van begin van de teelt tot bij de consument van optimale voeding.