• Oxide
  • Elementair
Stikstof totaal (N) 11%
Nitraatstikstof (N-NO3) 4,3%
Ammoniumstikstof (N-NH4) 6,7%
Fosforzuuranhydride (P2O5) 11%
In water oplosbaar (P205) 8,2%
Kaliumoxide (K2O) 18%
In water oplosbaar (K20) 18,0%
IJzer (Fe) 0,25%
EDTA gechelateerd 0,05%
Mangaan (Mn) 0,03%
Oplosbaar in water 0,02%
Borium (B) 0,01%
Oplosbaar in water 0,01%
Koper (Cu) 0,050%
Oplosbaar in water 0,031%
Molybdeen (Mo) 0,010%
Oplosbaar in water 0,007%
Zink (Zn) 0,010%
Stikstof totaal (N) 11%
Nitraatstikstof (NO3N) 4,3%
Ammoniumstikstof (NH4N) 6,7%
Fosfor (P) 4,8%
Oplosbaar in water 3,6%
Kalium (K) 14,9%
Oplosbaar in water 14,9%
IJzer (Fe) 0,25%
EDTA gechelateerd 0,05%
Mangaan (Mn) 0,03%
Oplosbaar in water 0,02%
Borium (B) 0,01%
Oplosbaar in water 0,01%
Koper (Cu) 0,050%
Oplosbaar in water 0,031%
Molybdeen (Mo) 0,010%
Oplosbaar in water 0,007%
Zink (Zn) 0,010%

Product eigenschappen

Werkingsduur

12-14 Maanden

Osmocote Exact Standard High K 12-14M

Standard High K 12-14M

11-11-18+TE

  • Voordelen
  • Eigenschappen
  • Aanbevolen dosering
Voordelen
  • De betrouwbaarste kwaliteit gecontroleerd vrijkomende meststof: elke zak geeft de garantie voor identieke en optimale resultaten
  • Volledige meststof: NPK, magnesium en sporenelementen
  • Zeer gebruiksvriendelijk en inzetbaar bij vrijwel alle sierteeltgewassen
  • Gemakkelijke herkenning van de gebruikte werkingsduur door de kleurcodering
  • Efficiënt en milieuvriendelijk
Eigenschappen

Osmocote Exact Standard High K is uitermate geschikt voor potplanten die een hoog kaliumgehalte nodig hebben zoals cyclamen, violen of primula. Osmocote Exact Standard High K 12-14M is ook een goede optie als het water een hoog gehalte bicarbonaat bevat, dat met behulp van salpeterzuur gebufferd wordt. De kalium uit de Osmocote compenseert op deze manier de stikstof uit salpeterzuur. Door een combinatie met dit product bereikt u een optimaal resultaat omdat de balans tussen stikstof en kalium goed blijft.

Osmocote Exact Standard High K is ook geschikt voor gebruik in overblijvende planten. Het product is zeer goed te combineren met Peters Professional. De geadviseerde dosering is afhankelijk van de mate waarin wordt bijgemest.

De werkingsduur van Osmocote Exact Standard High K 12-14M wordt beïnvloed door temperatuur.
(Werkingsduur is bepaald bij 21º C)

16 ºC

21 ºC

26 ºC

15-17 M

12-14 M

9-11 M

Opslaan onder droge condities. Geopende of beschadigde zakken goed afsluiten. 

Aanbevolen dosering

Osmocote Exact Standard High K 12-14 maanden heeft een gelijkmatig continu afgiftepatroon en is daarmee geschikt voor veel teelten. Het product kan het beste door de potgrond worden gemengd. Aangegeven doseringen moeten in de hele pot aanwezig zijn. Door verhoging van de dosering in de verse potgrond moet verdunning worden opgeheven.

Bijvoorbeeld: u pot een 2 liter pot over in een 4 liter pot. Verhoog de dosering in de verse potgrond dan met 100% (verdubbeling) voor een goed resultaat.

Algemeen advies Lage  voedingsbehoefte Normale voedingsbehoefte Hoge  voedingsbehoefte
Containerboomkwekerij 4 - 4,5 g/l 5 - 5,5 g/l 6 g/l


Deze doseringen zijn gebaseerd op onbemeste substraten. Geadviseerde doseringen zijn gebaseerd op watermaat potgrond. Als uw potgrondleverancier rekent met EN-m3, dan moet ook de dosering Osmocote worden aangepast.
Voordat er een volledige dosering wordt toegepast, test eerst het product op kleine schaal. Omdat omstandigheden onderhevig zijn aan verandering, kan ICL Specialty Fertilizers niet verantwoordelijk worden gesteld voor negatieve resultaten. Vraag uw ICL Specialty Fertilizers adviseur om een advies op maat.

Complete voeding met hoog kaliumgehalte en garantie op veiligheid, betrouwbaarheid en constante kwaliteit. Dit product heeft een werkingsduur van 12-14 maanden.