• Oxide
  • Elementair
Stikstof totaal (N) 15%
Nitraatstikstof (N-NO3) 6,6%
Ammoniumstikstof (N-NH4) 8,4%
Fosforzuuranhydride (P2O5) 9%
In water oplosbaar (P205) 6,7%
Kaliumoxide (K2O) 11%
In water oplosbaar (K20) 11,0%
Magnesiumoxide (MgO) 2,0%
Oplosbaar in water 1,3%
IJzer (Fe) 0,45%
EDTA gechelateerd 0,09%
Mangaan (Mn) 0,06%
Borium (B) 0,02%
Oplosbaar in water 0,02%
Koper (Cu) 0,050%
Oplosbaar in water 0,031%
Molybdeen (Mo) 0,020%
Oplosbaar in water 0,014%
Zink (Zn) 0,015%
Stikstof totaal (N) 15%
Nitraatstikstof (NO3N) 6,6%
Ammoniumstikstof (NH4N) 8,4%
Fosfor (P) 3,9%
Oplosbaar in water 2,9%
Kalium (K) 9,1%
Oplosbaar in water 9,1%
Magnesium (Mg) 1,2%
Oplosbaar in water 0,8%
IJzer (Fe) 0,45%
EDTA gechelateerd 0,09%
Mangaan (Mn) 0,06%
Borium (B) 0,02%
Oplosbaar in water 0,02%
Koper (Cu) 0,050%
Oplosbaar in water 0,031%
Molybdeen (Mo) 0,020%
Oplosbaar in water 0,014%
Zink (Zn) 0,015%

Product eigenschappen

Werkingsduur

3-4 Maanden

Osmocote Exact Mini 3-4M

Mini 3-4M

15-9-11+2MgO+TE

  • Voordelen
  • Eigenschappen
  • Aanbevolen dosering
Voordelen
  • De betrouwbaarheid van Osmocote Exact voor kleine potvolumes
  • NPK, magnesium en sporenelementen
  • Uniforme groei
  • Eenvoudige en precieze dosering door de kleine korrels
  • Watergeven en bemesten zijn gescheiden systemen: belangrijk voor stekculturen
Eigenschappen

Osmocote Exact Mini is door de potgrond te mengen. Ook is toedienen op de pot of tray mogelijk nadat het gewas wortels heeft. Oorspronkelijk is Osmocote Exact Mini ontwikkeld om de periode tussen bewortelingen en het overpotten naar een grotere pot. Stekgrond is van nature voedingsarm. Dit is gunstig voor de beworteling maar daarna neemt de behoefte aan voeding snel toe. Mini zorgt voor optimale ontwikkeling.

Osmocote Exact Mini biedt alle voordelen van de Exact-technologie. Werkingsduur en afgiftepatroon zijn betrouwbaar!
Osmocote Exact Mini is verpakt in emmers van 10 kg.

De werkingsduur van Osmocote Exact Mini 3-4M wordt beïnvloed door temperatuur.
(Werkingsduur is bepaald bij 21ºC)

16ºC 21ºC 26ºC
4-5M 3-4M 2-3M

Opslaan onder droge condities. Geopende of beschadigde zakken goed afsluiten.

Aanbevolen dosering

Osmocote Exact Mini kan door de potgrond worden gemengd. Breedwerpig strooien is ook mogelijk bij beworteld stek. 

Algemeen advies Doormengen* Breedwerpig strooien**
Perkplanten 1.5 - 2 g/l 40 - 60 g/m²
Jonge groenteplanten 2 - 3 g/l 50 - 70 g/m²
Snelgroeiende stekken potplanten 1.5 - 2 g/l 40 - 60 g/m²
Mini potplanten 1.5 - 2.5g/l 40 - 60 g/m²
Bosbouw- en boomkwekerijstekken 
en zaailingen die binnen
2 maanden ontkiemen
1 - 2 g/l 30 - 60 g/m²

* Doseringen zijn gebaseerd op onbemeste potgrond. De dosering kan met 0.25-0.5 kg/m3 worden verlaagd bij gebruik van een startmeststof.
** Dosering is afhankelijk van de dikte van de teeltlaag (potgrondvolume) en de voedingsbehoefte van de teelt.

Doseringen zijn in gram/L potinhoud en gebaseerd op substraten bemest met maximaal 0,5 kg starmeststof /m3 potgrond (watermaat). Doe altijd eerst een kleine proef, voordat u wijzigingen in uw bemesting op grote schaal doorvoert. Vraag uw ICL Specialty Fertilizers bemestingsspecialist om een advies op maat. Omdat omstandigheden onderhevig zijn aan verandering, kan ICL Specialty Fertilizers niet verantwoordelijk worden gesteld voor negatieve resultaten.

Voor een goede verdeling in kleine potvolumes, werkingsduur 3 tot 4 maanden.