• Oxide
  • Elementair
Stikstof totaal (N) 15%
Nitraatstikstof (N-NO3) 6,6%
Ammoniumstikstof (N-NH4) 8,4%
Fosforzuuranhydride (P2O5) 9%
In water oplosbaar (P205) 6,7%
Kaliumoxide (K2O) 12%
In water oplosbaar (K20) 12,0%
Magnesiumoxide (MgO) 2,0%
Oplosbaar in water 1,3%
IJzer (Fe) 0,45%
EDTA gechelateerd 0,09%
Mangaan (Mn) 0,06%
Borium (B) 0,02%
Oplosbaar in water 0,02%
Koper (Cu) 0,050%
Oplosbaar in water 0,031%
Molybdeen (Mo) 0,020%
Oplosbaar in water 0,014%
Zink (Zn) 0,015%
Stikstof totaal (N) 15%
Nitraatstikstof (NO3N) 6,6%
Ammoniumstikstof (NH4N) 8,4%
Fosfor (P) 3,9%
Oplosbaar in water 2,9%
Kalium (K) 10,0%
Oplosbaar in water 10,0%
Magnesium (Mg) 1,2%
Oplosbaar in water 0,8%
IJzer (Fe) 0,45%
EDTA gechelateerd 0,09%
Mangaan (Mn) 0,06%
Borium (B) 0,02%
Oplosbaar in water 0,02%
Koper (Cu) 0,050%
Oplosbaar in water 0,031%
Molybdeen (Mo) 0,020%
Oplosbaar in water 0,014%
Zink (Zn) 0,015%

Product eigenschappen

Werkingsduur

5-6 Maanden

Osmocote Exact Hi.End 5-6M

Hi.End 5-6M

15-9-12+2MgO+TE

  • Voordelen
  • Eigenschappen
  • Aanbevolen dosering
Voordelen
  • De afgifte sluit optimaal aan bij de plantbehoefte: meer voeding in de tweede teeltfase voor een betere plantkwaliteit
  • NPK, magnesium en een compleet pakket sporenelementen
  • Besparing van kosten op herbemesten
  • Veilig en gebruikszeker
  • Hoog rendement op de investering in meststoffen
  • Meer toepassingsmogelijkheden in kas- en tunnelteelten
Eigenschappen

Osmocote Exact Hi.End 5-6M is door het afgiftepatroon zowel te gebruiken bij gewassen die traag starten of een langzaam groeien als gewassen die meer voeding vragen in de tweede fase van de teelt.

De werkingsduur van Osmocote Exact Hi.End 5-6M wordt beinvloed door de temperatuur.
(Werkingsduur bepaald bij 21ºC)

16ºC 21ºC 26ºC
6-7M 5-6M 4-5M


Opslaan onder droge condities. Geopende of beschadigde zakken goed afsluiten.

Aanbevolen dosering

Osmocote Exact Hi-End voldoet het beste als het door de potgrond is gemengd. Plantgatbemesting is ook mogelijk. Niet op de pot strooien.

Voor gewassen die in de tweede fase van de teelt extra voedingselementen nodig hebben, is het advies om +/- 0,5 g/l potinhoud meer te geven dan de geadviseerde dosering Osmocote Exact Standard. Voor zoutgevoelige gewassen welke in de eerste maanden na oppotten minder voeding nodig hebben blijft het advies hetzelfde als bij de Osmocote Exact Standard.

Ondanks de hogere adviesdosering bij Osmocote Exact Hi.End zal de EC niet hoger liggen in de eerste maanden. Streeft u naar een duidelijk lagere EC in de eerste maanden na oppotten, gebruik dan de dosering gelijk aan Osmocote Exact Standard.

Algemeen advies Lage  voedings-behoefte Normale voedings-behoefte Hoge  voedings-behoefte
Containerboomkwekerij met een hoge voedingsbehoefte in de tweede teeltfase 2,5 - 3 g/l 3,5 - 4 g/l 4,5 g/l
Pot- en perkplanten 2 - 3 g/l 3 - 4 g/l 4 - 6 g/l
Aardbei trayplanten lage basisbemesting*
3-4 g/l 
hoge basisbemesting*
5-7 g/l 
volledige voeding
8-9 g/l 

*Bijmesten aardbei trayplanten met Osmocote Start, Universol of Agrolution.

Doseringen zijn in gram/L potinhoud en  gebaseerd op substraten bemest met maximaal 0,5 kg starmeststof /m3 potgrond (watermaat). Doe altijd eerst een kleine proef, voordat u wijzigingen in uw bemesting op grote schaal doorvoert. Vraag uw ICL Specialty Fertilizers bemestingsspecialist om een advies op maat. Omdat omstandigheden onderhevig zijn aan verandering, kan ICL Specialty Fertilizers niet verantwoordelijk worden gesteld voor negatieve resultaten.

Gebalanceerde voeding met extra voeding in de tweede teeltfase met Osmocote Exact Hi End 5-6M. De werkingsduur van dit product is 5 tot 6 maanden.