• Oxide
 • Elementair
Stikstof totaal (N) 15%
Nitraatstikstof (N-NO3) 11,5%
Ammoniumstikstof (N-NH4) 1,4%
Ureum (Ur-N) 2,1%
Fosforzuuranhydride (P2O5) 5%
In water oplosbaar (P205) 5,0%
Kaliumoxide (K2O) 15%
In water oplosbaar (K20) 15,0%
Magnesiumoxide (MgO) 3,0%
Oplosbaar in water 3,0%
Calcium oxide (CaO) 7,0%
Oplosbaar in water 7,0%
IJzer (Fe) 0,12%
Oplosbaar in water 0,12%
DTPA gechelateerd 0,12%
Mangaan (Mn) 0,06%
Oplosbaar in water 0,06%
EDTA gechelateerd 0,06%
Borium (B) 0,02%
Oplosbaar in water 0,02%
Koper (Cu) 0,015%
Oplosbaar in water 0,015%
EDTA gechelateerd 0,015%
Molybdeen (Mo) 0,010%
Oplosbaar in water 0,010%
Zink (Zn) 0,015%
Oplosbaar in water 0,015%
EDTA gechelateerd 0,015%
Stikstof totaal (N) 15%
Nitraatstikstof (NO3N) 11,5%
Ammoniumstikstof (NH4N) 1,4%
Ureum (Ur-N) 2,1%
Fosfor (P) 2,2%
Oplosbaar in water 2,2%
Kalium (K) 12,4%
Oplosbaar in water 12,4%
Magnesium (Mg) 1,8%
Oplosbaar in water 1,8%
Calcium (Ca) 5,0%
Oplosbaar in water 5,0%
IJzer (Fe) 0,12%
Oplosbaar in water 0,12%
DTPA gechelateerd 0,12%
Mangaan (Mn) 0,06%
Oplosbaar in water 0,06%
EDTA gechelateerd 0,06%
Borium (B) 0,02%
Oplosbaar in water 0,02%
Koper (Cu) 0,015%
Oplosbaar in water 0,015%
EDTA gechelateerd 0,015%
Molybdeen (Mo) 0,010%
Oplosbaar in water 0,010%
Zink (Zn) 0,015%
Oplosbaar in water 0,015%
EDTA gechelateerd 0,015%
Peters Excel CalMag Grower

CalMag Grower

15-5-15+7CaO+3MgO+TE

 • Voordelen
 • Gebruiksaanwijzing
 • Aanbevolen dosering
Voordelen

 

 • Snelle plantreactie
 • Speciaal ontwikkeld voor zacht water
 • Gezonde groei door continue aanbod van calcium en magnesium
 • Alle voedingsstoffen in één mestbak
 • Snel en volledig oplosbaar door de hoge zuiverheid
 • NPK met calcium, magnesium en sporenelementen
 • Perfect resultaat door optimale gehalten sporenelementen
 • M-77 component; maximale beschikbaarheid en opneembaarheid van alle elementen
 • Ontworpen voor gebruik in pot-en perkplanten en containerboomkwekerij
Gebruiksaanwijzing

Dit prouct kan in een en dezelfde tank worden opgelost met kalksalpeter (50:50%). 

Los de meststoffen op in voldoende ruim water en roer goed om er zeker van te zijn dat het product oplost. Maak de oplossing enkele uren voor gebruik aan. 

Neem contact op met uw ICL Specialty Fertilizers adviseur voor een advies specifiek voor uw gewas.

Bewaren onder droge omstandigheden. Deels geopende en of beschadigde zakken moeten goed worden afgesloten.

 

Aanbevolen dosering

Algemeen advies 
De EC bij 1 g/l voor dit product is 1,0 mS/cm bij water met > 50 mg/l HCO3.
In regenwater zonder HCO3 is de EC bij 1 gr/l 1,3 mS/cm
Continue gebruik 0,5 – 1,5 g/liter
Periodiek gebruik (b.v. 1 x week) 0,8 – 2,0 g/liter
Bereid de oplossing 1-2 uur voor gebruik, roer goed of gebruik warm water om het product goed te laten oplossen.

Kunt u Peters Excel CalMag Finisher mengen met… ?
Kalksalpeter Ca(NO3)2 ja
Kalisalpeter KNO3 ja
Ammoniumnitraat NH4NO3 ja
Magnesiumnitraat Mg(NO3)2 ja
Bitterzout MgSO4 nee
Fosforzuur ja
Salpeterzuur ja
Peters Excel voor zacht water ja
Peters Excel voor hard water ja
Andere samengestelde meststoffen nee

Doe altijd eerst een kleine proef, voordat u wijzigingen in uw bemesting op grote schaal doorvoert. Vraag uw ICL Specialty Fertilizers bemestingsspecialist om een advies op maat.

Peters Excel CalMag Grower 15-5-15+3MgO+TE is een wateroplosbare meststof met calcium, magnesium en sporenelementen en het exclusieve component M-77. Dit product heeft een NPK verhouding gericht op vegetatieve groei.