• Oxide
 • Elementair
Stikstof totaal (N) 0%
Fosforzuuranhydride (P2O5) 0%
Kaliumoxide (K2O) 15%
In water oplosbaar (K20) 15,0%
Magnesiumoxide (MgO) 13,0%
Oplosbaar in water 13,0%
Stikstof totaal (N) 0%
Fosfor (P) 0%
Kalium (K) 12,4%
Oplosbaar in water 12,4%
Magnesium (Mg) 7,8%
Oplosbaar in water 7,8%
Nova Nova Quick-Mg

0-0-15+13MgO

 • Voordelen
 • Omschrijving
 • Gebruiksaanwijzing
Voordelen
 • Nova Quick-Mg is een hoogwaardige, kristallijne meststof
 • Nova Quick-Mg heeft een zeer hoge oplosbaarheid van 620-750 gram / liter bij een temperatuur van 10-30o Lost op tot een heldere oplossing.
 • Nova Quick-Mg heeft een pH van 6,8 bij een 1% oplossing.
Omschrijving
 1. Nova Quick-Mg bevat twee belangrijk nutriënten: kalium en magnesium.
 2. Nova Quick-Mg is compleet en snel oplosbaar in water.
 3. Nova Quick-Mg is goed mengbaar met de meeste andere nutriënten (stikstof, kalium, calcium, fosfaat).
 4. Nova Quick-Mg heeft een neutral pH-waarde (pH=6.8 bij 1% oplossing).
Gebruiksaanwijzing

Nova Quick-Mg is zeer geschikt voor de kalium- en magnesiumbemesting van vollegrondsteelten via een fertigatiesysteem. Nova Quick-Mg kan worden gemengd met samengestelde NPK meststoffen of andere producten van het Nova assortiment. 

Toepassingen voor Nova Quick-Mg

 1. Voor fertigatie van vollegrondsteelten.
 2. Als de smaak van het fruit moet worden verbeterd en de teelt tolerant is voor chloride.
 3. Als de EC waarde moet worden verhoogd, bijvoorbeeld om de generatieve groei te stimuleren.
 4. Om de bemestingskosten te reduceren.
 5. Als het gebruik van stikstof moet worden verminderd, b.v. in gebieden die gevoelig zijn voor NO3

Nova Quick-Mg niet gebruiken:

 1. Als het gebruik van chloride is gelimiteerd of verboden;
 2. Voor chloride-gevoelige teelten;
 3. Als een lage EC-waarde in een bemestingsprogramma noodzakelijk is (bijv. voor zoutgevoelige gewassen) of als het irrigatiewater al een hoge EC heeft;
 4. Voor kasteelten of teelten onder plastic.

Doe altijd eerst een proef op kleine schaal, voordat u wijzigingen in uw bemestingsplan op grote schaal doorvoert. Vraag uw ICL bemestingsspecialist voor een advies op maat!

Nova Quick-Mg bevat kalium, magnesium en chloride. Zowel kalium als magnesium zijn erg belangrijk in een bemestingsprogramma. Nova Quick-Mg wordt gemakkelijk opgenomen door planten; het is compleet en snel oplosbaar.