• Oxide
 • Elementair
Stikstof totaal (N) 26%
Nitraatstikstof (N-NO3) 1,5%
Ammoniumstikstof (N-NH4) 2,8%
Ureum (Ur-N) 21,7%
Fosforzuuranhydride (P2O5) 5%
In water oplosbaar (P205) 3,7%
Kaliumoxide (K2O) 11%
In water oplosbaar (K20) 11,0%
Magnesiumoxide (MgO) 2,0%
Zwaveltrioxide (SO3) 16,0%
IJzer (Fe) 0,15%
Mangaan (Mn) 0,05%
Koper (Cu) 0,010%
Zink (Zn) 0,008%
Stikstof totaal (N) 26%
Nitraatstikstof (NO3N) 1,5%
Ammoniumstikstof (NH4N) 2,8%
Ureum (Ur-N) 21,7%
Fosfor (P) 2,2%
Oplosbaar in water 1,6%
Kalium (K) 9,1%
Oplosbaar in water 9,1%
Magnesium (Mg) 1,2%
Zwavel (S) 6,4%
IJzer (Fe) 0,15%
Mangaan (Mn) 0,05%
Koper (Cu) 0,010%
Zink (Zn) 0,008%

Product eigenschappen

Werkingsduur

2-3 Maanden

Advies

300,00 - 600,00 kg/ha

Soortelijk gewicht (+/- 100 kg/m3)

874 - 966

Agromaster 26-5-11+2MgO+16SO3+TE | 2-3M

26-5-11+2MgO+16SO3+TE

 • Voordelen
 • Omschrijving
 • Gebruiksaanwijzing
Voordelen
 • Complete NPK meststof met magnesium en sporenelementen
 • Perfecte combinatie van gecontroleerd vrijkomende en direct beschikbare voeding
 • Veilig voor het gewas: geen zoutpiek
 • Veilig voor bodemleven
 • Minder strooiwerk door hoog gehalte stikstof en langere werkingsduur
 • Strooien is mogelijk voordat het gewas uitloopt
 • Minimale uitspoeling
Omschrijving

Agromaster 26-5-11+2MgO is een perfecte combinatie van gecontroleerd vrijkomende en direct beschikbare voedingsstoffen. De voedingsstoffen komen gecontroleerd vrij door de toepassing van twee technologieën: harscoating en Poly-S coating.

Het percentage gecoate korrels zorgt voor een gelijkmatige afgifte van voedingsstoffen wat resulteert in een rustige groei en een uniform gewas. Toevoeging van magnesium geeft een verbeterde plantactiviteit. Magnesium is immers een belangrijke bouwsteen bij de aanmaak van bladgroenkorrels. Sporenelementen zorgen voor een gezondere plant. Sporen zijn onmisbaar voor een ideale ontwikkeling van de gewassen.

Agroleaf Power kan als bladvoeding worden ingezet voor specifieke omstandigheden.

Gebruiksaanwijzing
 • Gebruik bij voorkeur een rijendoseerder voor een efficiënte en optimale bemesting.
 • Agromaster in de toplaag inwerken heeft de voorkeur.
 • Hou bij inwerken met rijbemesting minimaal 5cm tussen Agroblen en de wortels aan.
 • Bij voorkeur Agromaster niet meer dan 1-2 weken vóór het planten toedienen.
 • Beregenen direct na toepassen en/of planten zal een goede startwerking bevorderen.


Doe altijd eerst een kleine proef
 voordat u wijzigingen in uw bemesting op grote schaal doorvoert. Vraag uw ICL Specialty Fertilizers bemestingsspecialist om een advies op maat.

Efficiënte basisbemesting voor de vollegrond.

Aanbevolen gebruiksperiode

 • Jan
 • Feb
 • Mrt
 • Apr
 • Mei
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sept
 • Okt
 • Nov
 • Dec