• Oxide
 • Elementair
Stikstof totaal (N) 16%
Nitraatstikstof (N-NO3) 1,2%
Ammoniumstikstof (N-NH4) 3,0%
Ureum (Ur-N) 11,8%
Fosforzuuranhydride (P2O5) 8%
In water oplosbaar (P205) 6,0%
Kaliumoxide (K2O) 16%
In water oplosbaar (K20) 16,0%
Magnesiumoxide (MgO) 5,0%
Zwaveltrioxide (SO3) 16,0%
Stikstof totaal (N) 16%
Nitraatstikstof (NO3N) 1,2%
Ammoniumstikstof (NH4N) 3,0%
Ureum (Ur-N) 11,8%
Fosfor (P) 3,5%
Oplosbaar in water 2,6%
Kalium (K) 13,3%
Oplosbaar in water 13,3%
Magnesium (Mg) 3,0%
Zwavel (S) 6,4%

Product eigenschappen

Werkingsduur

5-6 Maanden

Agromaster Agromaster 16-8-16+5MgO+16SO3 | 5-6M

16-8-16+5MgO+16SO3

 • Voordelen
 • Omschrijving
 • Gebruiksaanwijzing
Voordelen
 • Volledige bemesting: NPK en magnesium
 • Veilig voor het gewas: geen zoutpiek
 • Veilig voor bodemleven
 • Minder strooiwerk door hoge gehalte en lange werkingsduur
 • Strooien is mogelijk voordat het gewas uitloopt
 • Minimale uitspoeling
Omschrijving
Dit product is geschikt voor gebruik in vollegrondsteelten met een langere teeltduur, zoals blauwe bessen en vollegrondsboomkwekerij.

Agromaster 16-8-16+5MgO is een gecontroleerd vrijkomende meststof met een werkingsduur van 5-6 maanden. De stikstof is 94% gecoat; fosfaat en kalium zijn beide 82% gecoat. De gelijkmatige afgifte van voedingsstoffen zorgt voor een rustige groei en een uniform gewas. Magnesium is een belangrijke bouwsteen bij de aanmaak van bladgroenkorrels.
Gebruiksaanwijzing
 • Gebruik bij voorkeur een rijendoseerder voor een efficiënte en optimale bemesting.
 • Agromaster in de toplaag inwerken heeft de voorkeur
 • Houd bij inwerken met rijbemesting minimaal 5cm tussen Agromaster en de wortels aan.
 • Bij voorkeur Agromaster niet meer dan 1-2 weken vóór het planten toedienen.
 • Beregenen direct na toepassen en/of planten zal een goede startwerking bevorderen.
 
Doe altijd eerst een kleine proef voordat u wijzigingen in uw bemesting op grote schaal doorvoert. Vraag uw ICL Specialty Fertilizers bemestingsspecialist om een advies op maat.

Agromaster 16-8-16+5MgO is geschikt als basisbemesting voor vollegrondsteelten met een langere teeltduur.

Aanbevolen gebruiksperiode

 • Jan
 • Feb
 • Mrt
 • Apr
 • Mei
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sept
 • Okt
 • Nov
 • Dec