• Oxide
 • Elementair
Stikstof totaal (N) 16%
Ureum (Ur-N) 16,0%
Fosforzuuranhydride (P2O5) 0%
Kaliumoxide (K2O) 5%
In water oplosbaar (K20) 5,0%
Magnesiumoxide (MgO) 10,0%
Oplosbaar in water 3,8%
Calcium oxide (CaO) 10,0%
Oplosbaar in water 10,0%
Stikstof totaal (N) 16%
Ureum (Ur-N) 16,0%
Fosfor (P) 0%
Kalium (K) 4,1%
Oplosbaar in water 4,1%
Magnesium (Mg) 6,0%
Oplosbaar in water 2,3%
Calcium (Ca) 7,2%
Oplosbaar in water 7,2%

Product eigenschappen

Werkingsduur

2-3 Maanden

Agromaster Agromaster FGO 2-3M

16-0-5+10CaO+10MgO

 • Voordelen
 • Eigenschappen
 • Aanbevolen dosering
Voordelen
 • Gebalanceerde voeding 
 • Hoge Calcium en Magnesium niveaus voor een sterker en vitaler gewas
 • Uniforme verdeling door gelijke korrels
 • Free flowing; makkelijk strooibaar
 • zwavelbemesting door het aanwezige sulfaat
 • Ideale meststof voor toepassing tweemaal per jaar
Eigenschappen

Agromaster FGO is ontwikkeld voor sierteeltgewassen in de vollegrond; bij voorkeur door rijbemesting. Door het inwerken haalt u nog meer rendement uit de meststof. Tot een strooibreedte van 10 meter is een optimale werking mogelijk. Voor vollegronds bemesting in kassen en tunnels wordt Agroblen of Osmocote aanbevolen. Raadpleeg een specialist van ICL voor een deskundig advies.

Duurzame groei met Agromaster FGO

 • Het Agromaster FGO assortiment geeft stikstof op een efficiente manier af en is geschikt voor gebruik in vollegrondsteelten. Dit is minder belastend voor het milieu en vermindert vervuiling van het oppervlaktewater;
 • Doordat de stikstof gecoat is spoelt er minder uit naar het milieu, zeker in vergelijking met direct beschikbare, wateroplosbare stikstof;
 • Agromaster FGO past in het Best Management Practice (BMS) programma omdat verantwoordelijk wordt omgegaan met de gift van voedingsstoffen aan verschillende gewassen.


* In België is de gedeclareerde analyse 16-0-5+2CaO+10MgO

Aanbevolen dosering

Dit product is speciaal ontworpen voor gewassen met twee of meer groeiperiodes per jaar. Voor vollegrondsteelten in het algemeen zijn de beste doseringstijdstippen:
1e toepassing: Maart of April
2e toepassing: Juni of Juli

Gewas

Dosering

Vollegrondsteelten   

2x 250 kg/Ha

Boomkwekerijgewassen in kassen of tunnels

2x 250-300 kg/Ha


Plaatselijke toepassing (breedwerpig of in de rij)
Als meer dan 200 tot 250 kg/ha wordt toegepast in de rij; pas Agromaster FGO dan toe in 4 of meer rijen. 

Gewas

Dosering

Buxus, Prunus, groenblijvende heesters

2x 325 kg/Ha

Houtige planten (winterhard)

2x 250 kg/Ha

Coniferen (Chamaecyparis, Thuja) <3 jaar

2x 250 kg/Ha

Taxus (1e en 2e jaar)

2x 250 kg/Ha

Rozen

 

- Snel groeiende cultivars

- Langzaam groeiende cultivars

4-5M aanbevolen

Eenjarigen

4-5M aanbevolen


Attentie

Wees bewust van de regels van de overheid. ICL Specialty Fertilizers is niet verantwoordelijk wanneer de toegestane hoeveelheid stikstof of fostfaat wordt overschreden.

Voor vollegronds bemesting in kassen en tunnels wordt Agroblen of Osmocote aanbevolen.

Bij toepassing in vollegrondsteelten buiten
Dien de Agromaster FGO toe voor het planten of 20-30 dagen na zaaien. Het wordt aangeraden de Agromaster FGO in de bovenste 5 cm. van de grond te werken.

Voordat er een volledige dosering wordt toegepast, test eerst het product op kleine schaal. Omdat omstandigheden onderhevig zijn aan verandering, kan ICL Specialty Fertilizers niet verantwoordelijk worden gesteld voor negatieve resultaten. Vraag uw ICL Specialty Fertilizers adviseur om een advies op maat.

Voor sierteelt in de vollegrond als naast NPK ook Calcium en Magnesium belangrijk zijn voor een stevig en vitaal gewas.
*Agromaster FGO 2-3M in Nederland is de gedeclareerde analyse 16-0-5+10CaO+10MgO

Werkingsduur 2 tot 3 maanden.