• Oxide
 • Elementair
Stikstof totaal (N) 18%
Nitraatstikstof (N-NO3) 3,5%
Ammoniumstikstof (N-NH4) 5,3%
Ureum (Ur-N) 9,2%
Fosforzuuranhydride (P2O5) 8%
In water oplosbaar (P205) 4,8%
Kaliumoxide (K2O) 9%
In water oplosbaar (K20) 9,0%
Magnesiumoxide (MgO) 8,0%
Stikstof totaal (N) 18%
Nitraatstikstof (NO3N) 3,5%
Ammoniumstikstof (NH4N) 5,3%
Ureum (Ur-N) 9,2%
Fosfor (P) 3,5%
Oplosbaar in water 2,6%
Kalium (K) 7,5%
Oplosbaar in water 7,5%
Magnesium (Mg) 4,8%
Agroblen Total 18-8-9+8MgO

Total 18-8-9+8MgO

18-8-9+8MgO

 • Voordelen
 • Omschrijving
 • Gebruiksaanwijzing
Voordelen
 • 100% gecoate NPK; 9% ureumstikstof
 • Bevat een hoog aandeel magnesium
 • Veilig te doseren via bedbemesting
 • Goede basisbemesting met NPK en magnesium
 • Minimale uitspoeling
Omschrijving

Agroblen Total 18-8-9+8MgO is een volledig gecoate gecontroleerd vrijkomende meststof met een werkingsduur van 2-3 maanden. Stikstof is voor de helft in ureumvorm voor een snelle beschikbaarheid. De voedingsstoffen komen gecontroleerd vrij door de toepassing van de harscoating technologie. Dat resulteert in gezonde en sterke planten met een hoge opbrengst. 

Gebruiksaanwijzing

Gebruik voor een optimaal resultaat vanaf de tweede helft van de teelt de wateroplosbare meststof AgrolutionAgroleaf Power kan als bladvoeding ingezet worden voor specifieke omstandigheden.

Algemeen advies 
voor aardbei 
Periode Dosering    
in kg/ha 
Dosering    
in gram/plant 
Gekoelde teelt maart-juni 280-350 kg/ha 11-14 g/plant
Wachtbeddenteelt augustus 250-300 kg/ha 2,5-3 g/plant
 1. Gebruik bij voorkeur een rijendoseerder voor een efficiënte en optimale bemesting.
 2. Agroblen in de toplaag inwerken heeft de voorkeur.
 3. Hou bij inwerken met rijbemesting minimaal 5cm tussen Agroblen en de wortels aan.
 4. Beregenen direct na toepassen en/of planten zal een goede startwerking bevorderen.

Doe altijd eerst een kleine proef voordat u wijzigingen in uw bemesting op grote schaal doorvoert. Vraag uw ICL Specialty Fertilizers bemestingsspecialist om een advies op maat.

Agroblen Total biedt een optimale en eenvoudige bemesting. De coating regelt het gecontroleerd vrijkomen van voedingsstoffen op het juiste moment.