• Oxide
 • Elementair
Stikstof totaal (N) 10%
Ammoniumstikstof (N-NH4) 10,0%
Fosforzuuranhydride (P2O5) 43%
In water oplosbaar (P205) 38,7%
Kaliumoxide (K2O) 0%
Stikstof totaal (N) 10%
Ammoniumstikstof (NH4N) 10,0%
Fosfor (P) 18,7%
Oplosbaar in water 16,9%
Kalium (K) 0%

Product eigenschappen

Werkingsduur

1-2 Maanden

Agromaster Mini 10-43-0

Agromaster Mini 10-43-0 | 1-2M

10-43-0

 • Voordelen
 • Omschrijving
 • Gebruiksaanwijzing
Voordelen
 • De perfecte sartmeststof voor gebruik in vollegrondsteelten bij inzaai of planten
 • Door de coating wordt de binding van fosfaat aan magnesium en calcium in hoge pH gronden en van ijzer en aluminium in grond met een lage pH gereduceerd (P fixatie)
 • Bij een gemiddelde bodemtemeratuur van 21°C is de werkingsduur 1-2 maanden
Omschrijving

Agromaster High P mini is een efficiënte fosfaat-meststof met gecontroleerd vrijkomende afgifte door de ICL-coatingstechnologie. Het product is voor 75% gecoat. De coating bepaalt de juiste hoeveelheid en de juiste werkingsduur van de voedingsstoffenafgifte. Het starteffect door het ongecoate deel van de meststof zorgt voor een afdoende hoeveelheid voedingsstoffen als de vraag hoog is.

Gebruiksaanwijzing
 • Gebruik bij voorkeur een rijendoseerder voor een efficiënte en optimale bemesting.
 • Agromaster in de toplaag inwerken heeft de voorkeur.
 • Hou bij inwerken met rijbemesting minimaal 5cm tussen Agroblen en de wortels aan.
 • Pas nooit direct onder de plant toe.
 • Bij voorkeur Agromaster niet meer dan 1-2 weken vóór het planten toedienen.
 • Beregenen direct na toepassen en/of planten zal een goede startwerking bevorderen.
 • Gebruik geen doseerder die de coating van de korrels kan beschadigen.

Agromaster Mini High P is een efficiënte fosfaat-meststof met gecontroleerd vrijkomende afgifte door de ICL-coatingstechnologie. Het product is voor 75% gecoat