• Oxide
 • Elementair
Stikstof totaal (N) 24%
Nitraatstikstof (N-NO3) 1,3%
Ammoniumstikstof (N-NH4) 2,6%
Ureum (Ur-N) 20,1%
Fosforzuuranhydride (P2O5) 5%
In water oplosbaar (P205) 3,7%
Kaliumoxide (K2O) 10%
In water oplosbaar (K20) 10,0%
IJzer (Fe) 2,00%
Stikstof totaal (N) 24%
Nitraatstikstof (NO3N) 1,3%
Ammoniumstikstof (NH4N) 2,6%
Ureum (Ur-N) 20,1%
Fosfor (P) 2,2%
Oplosbaar in water 1,6%
Kalium (K) 8,3%
Oplosbaar in water 8,3%
IJzer (Fe) 2,00%

Product eigenschappen

Werkingsduur

4-5 Maanden

Korreltelling

61 korrels per gram

Korrelpenetratie

10 dagen

Grasreactie

10 dagen

Advies dosering

30.00 - 45.00 g/m²

Verpakkingsgrootte

25 kg

Sierrablen Sierrablen 24-5-10+2Fe

Sierrablen 24-5-10+2Fe

24-5-10+2Fe

 • Voordelen
 • Omschrijving
 • Gebruiksaanwijzing
Voordelen
 • Gezond gras en wortels door gelijkmatige voeding tijdens een lange periode
 • Minder gevoelig voor ziekten, minder gewasbeschermingsmiddelen
 • Gelijkmatige groei, minder maaipieken door gebalanceerde voedingsafgifte
 • Efficiënt en milieuvriendelijk: minimale uitspoeling
 • Arbeidsbesparend: langdurige werking voorkomt veel strooibeurten
 • Het IJzergehalte versterkt het gras en de graskleur
Omschrijving

Sierrablen 24-05-10 heeft een gecontroleerd vrijkomende werking door de Poly-S technologie. De werkingsduur is 4–5 maanden. Sterk toenemende bodemtemperaturen of een hoge vochtigheid hebben geen tot weinig invloed op het afgiftepatroon. Dit voorkomt uitspoeling en het afgiftepatroon sluit aan bij de behoefte van het gras. Het ijzergehalte versterkt de grasplant en de graskleur. Sierrablen 24-5-10+2Fe is perfect voor toediening in de eerste helft van het groeiseizoen op tees, fairways en sportvelden.

Sierrablen is een gecontroleerd vrijkomende meststof met een gewone korrelgrootte. In Sierrablen kunnen (afhankelijk van het product) twee coatings-technologieën voor de gecontroleerd vrijkomende afgifte van voedingsstoffen gebruikt: Poly-S voor stikstof en PACE voor stikstof, fosfaat en kalium. Het gras neemt de voedingsstoffen nagenoeg volledig op.

Gebruiksaanwijzing
 1. Toepassing na beluchtingsprogramma’s zoals vertidraineren, slitten en/of verticuteren. Dit voorkomt beschadiging van de korrels.
 2. Pas bij voorkeur toe op droog gras.
 3. Voorkom toepassing tijdens vorst of extreme droogte.
 4. Beregening na toepassen geeft een snellere penetratie van de korrels en startwerking.
 5. Verwijder meststofkorrels van tegels en verhardingen om verkleuring te voorkomen.
 6. Dit product niet toedienen met een zaad- en kunstmeststrooier omdat deze de coating kan beschadigen.

Strooiadvies voor SR2000 en AccuPro - roterende strooiers

Toediening Kegel-
stand
Strooibreedte
in meters
30 g/m2 35 g/m2 40 g/m2 45 g/m2
2x halve dosering* 4 4,7 N O P
Volledige dosering 4 4,7 R ½ T ½ V X


* De voorkeur gaat uit naar een looppatroon met 2x de halve dosering. Het looppatroon voor het juiste strooischema:

Sierrablen heeft een gecontroleerd vrijkomende werking door de Poly-S technologie. De werkingsduur is 4–5 maanden.  Het ijzergehalte versterkt de grasplant en de graskleur. Sierrablen 24-5-10+2Fe is perfect voor toediening in de eerste helft van het groeiseizoen op tees, fairways en sportvelden.

Aanbevolen gebruiksperiode

 • Jan
 • Feb
 • Mrt
 • Apr
 • Mei
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sept
 • Okt
 • Nov
 • Dec