• Oxide
 • Elementair
Stikstof totaal (N) 27%
Nitraatstikstof (N-NO3) 4,0%
Ammoniumstikstof (N-NH4) 5,0%
Ureum (Ur-N) 18,0%
Fosforzuuranhydride (P2O5) 5%
In water oplosbaar (P205) 3,7%
Kaliumoxide (K2O) 5%
In water oplosbaar (K20) 5,0%
IJzer (Fe) 0,50%
Stikstof totaal (N) 27%
Nitraatstikstof (NO3N) 4,0%
Ammoniumstikstof (NH4N) 5,0%
Ureum (Ur-N) 18,0%
Fosfor (P) 2,2%
Oplosbaar in water 1,6%
Kalium (K) 4,1%
Oplosbaar in water 4,1%
IJzer (Fe) 0,50%

Product eigenschappen

Werkingsduur

8-9 Maanden

Korreltelling

64 korrels per gram

Korrelpenetratie

10 dagen

Grasreactie

7 dagen

Advies dosering

40.00 - 60.00 g/m²

Verpakkingsgrootte

25 kg

Sierrablen Sierrablen 27-5-5-Fe

Sierrablen 27-5-5-Fe

27-5-5+Fe

 • Voordelen
 • Omschrijving
 • Gebruiksaanwijzing
Voordelen
 • Gezond gras en wortels door gelijkmatige voeding tijdens een lange periode
 • Minder gevoelig voor ziekten, minder gewasbeschermingsmiddelen
 • Gelijkmatige groei, minder maaipieken door gebalanceerde voedingsafgifte
 • Efficiënt en milieuvriendelijk: minimale uitspoeling
 • Arbeidsbesparend: langdurige werking voorkomt veel strooibeurten
 • Maar 1 toepassing nodig voor het gehele seizoen
Omschrijving

Sierrablen 27-5-5+Fe is een gecontroleerd vrijkomende meststof met een werkingsduur is 8-9 maanden. De voeding wordt voornamelijk afgegeven op basis van temperatuur. Dit voorkomt uitspoeling en het voedingsaanbod sluit aan bij behoefte van het gras. Een klein gedeelte van de stikstof is direct beschikbaar voor een snelle reactie. Het toegevoegde ijzergehalte versterkt de graskleur. Sierrablen 27-5-5+Fe is een efficiënte NPK meststof die maar 1 toepassing per jaar nodig heeft voor voldoende voeding gedurende het groeiseizoen.

Sierrablen is een gecontroleerd vrijkomende meststof met een gewone korrelgrootte. In Sierrablen kunnen (afhankelijk van het product) twee coatings-technologieën voor de gecontroleerd vrijkomende afgifte van voedingsstoffen gebruikt: Poly-S voor stikstof en PACE voor stikstof, fosfaat en kalium. Het gras neemt de voedingsstoffen nagenoeg volledig op.

Gebruiksaanwijzing
 1. Toepassing na beluchtingsprogramma’s zoals vertidraineren, slitten en/of verticuteren. Dit voorkomt beschadiging van de korrels.
 2. Pas bij voorkeur toe op droog gras.
 3. Voorkom toepassing tijdens vorst of extreme droogte.
 4. Beregening na toepassen geeft een snellere penetratie van de korrels en startwerking.
 5. Verwijder meststofkorrels van tegels en verhardingen om verkleuring te voorkomen.
 6. Dit product niet toedienen met een zaad- en kunstmeststrooier omdat deze de coating kan beschadigen.

Strooiadvies voor SR2000 en AccuPro - roterende strooiers

Toediening Kegel-
stand
Strooibreedte
in meters
30 g/m2 35 g/m2 40 g/m2 45 g/m2
2x halve dosering* 4 4,7 N O P
Volledige dosering 4 4,7 R ½ T ½ V X


* De voorkeur gaat uit naar een looppatroon met 2x de halve dosering. Het looppatroon voor het juiste strooischema:

Sierrablen 27-5-5+Fe is een gecontroleerd vrijkomende voeding die is uitgerust met ICL's Poly-S en PACE coatingstechnologieën. Het product werkt 8-9 maanden. De voeding wordt voornamelijk afgegeven op basis van temperatuur. Het voedingsaanbod sluit aan bij behoefte van het gras. Sierrablen 27-5-5+Fe is een efficiënte NPK meststof die maar 1 toepassing per jaar nodig heeft voor voldoende voeding gedurende het groeiseizoen.

Aanbevolen gebruiksperiode

 • Jan
 • Feb
 • Mrt
 • Apr
 • Mei
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sept
 • Okt
 • Nov
 • Dec