• Oxide
 • Elementair
Stikstof totaal (N) 11%
Ammoniumstikstof (N-NH4) 2,1%
Ureum (Ur-N) 8,9%
Fosforzuuranhydride (P2O5) 11%
In water oplosbaar (P205) 11,0%
Kaliumoxide (K2O) 5%
In water oplosbaar (K20) 5,0%
Magnesiumoxide (MgO) 8,0%
Oplosbaar in water 2,5%
Stikstof totaal (N) 11%
Ammoniumstikstof (NH4N) 2,1%
Ureum (Ur-N) 8,9%
Fosfor (P) 4,8%
Oplosbaar in water 4,8%
Kalium (K) 4,2%
Oplosbaar in water 4,2%
Magnesium (Mg) 4,8%
Oplosbaar in water 1,5%
Sierrablen Plus Renovator met Pearl® Technology

Renovator met Pearl® Technology

11-11-5+8MgO

 • Omschrijving
 • Advantages
 • Gebruiksaanwijzing
 • Strooierinstellingen
Omschrijving

We hebben de Pearl®-technologie van Ostara toegevoegd aan onze premiumreeks Sierrablen Plus-meststoffen. Pearl®-technologie zorgt voor aanzienlijk meer beworteling en een efficiënter gebruik van voedingsstoffen vergeleken met traditionele ammoniumfosfaatbronnen. Met Pearl-technologie hebben we het risico van uitspoeling van fosfor in het milieu of het onherroepelijk fixeren van fosfor aan bodemdeeltjes geëlimineerd: Pearl komt alleen vrij in reactie met organische zuren geproduceerd door de wortels en zal daarom worden opgenomen op basis van de plantbehoefte.

Advantages

De belangrijkste voordelen van Root Activated™ continue fosforafgifte, waaronder een grotere wortelmassa en een betere gebruiksefficiëntie van fosfor, zijn bewezen door gepubliceerde onafhankelijke onderzoeksproeven in het Verenigd Koninkrijk en de VS.

 • Gecontroleerd vrijkomende stikstof met Poly-S-technologie voor een sterke groeireactie en een werkingsduur van meer dan 3 maanden.
 • Root-activated™ continue afgifte van fosfor, stikstof en magnesium voor een betere beworteling.
 • Bevat Polyhaliet met K, CaO en MgO.
 • Circulaire voedingsstoffen N, P en MgO gewonnen uit fosforrijke waterstromen.
 • Eerder oogsten mogelijk bij gebruik voor de productie van graszoden.
Gebruiksaanwijzing
Herstel
Pas de meststof vlak na het verticuteren toe met een strooier, zodat de korrels zich in de graszoden kunnen verspreiden
 
Nieuwe aanleg
Pas de meststof gelijkmatig toe na het voorbereiden van de bodem en vlak voor het leggen van de graszoden. De wortels van de zoden moeten de korrels raken
 
Inzaai en doorzaai
Inzaai: dien de meststof toe met een strooier en werk de meststof voor het inzaaien in de bovenste 3 cm van de bodem in
Doorzaai: maak de bodem los en pas de meststof toe met een strooier. Zaai daarna in
 
Onderhoudstoepassing
Pas de meststof na het maaien toe met een strooier
Strooierinstellingen

Strooiertype

 

ICL SR2000 of Accupro 2000

Strooibreedte

4m

Kegelinstelling

4

 

 

Dosering

 

20g

25g

30g

35g

40g

45g

50g

Een strooigang

K

K ½

L

M

N

O

P

Twee strooigangen

I ½

 

J

J ½

 

K

 

K ½

 

 

Sierrablen Plus Renovator bevat Pearl®-technologie, een unieke Root Activated™ fosforbron met continue afgifte, gewonnen uit fosforrijke waterstromen. Renovator is een product met een uitgebalanceerd N- en P-gehalte speciaal voor recent ingezaaid gras, doorzaai of nieuw aangelegd gras. Het perfecte product voor het herstel van gras. Alle fosfor wordt afgegeven via de Pearl-technologie.

Aanbevolen gebruiksperiode

 • Jan
 • Feb
 • Mrt
 • Apr
 • Mei
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sept
 • Okt
 • Nov
 • Dec