• Oxide
 • Elementair
Stikstof totaal (N) 5%
Ammoniumstikstof (N-NH4) 5,0%
Fosforzuuranhydride (P2O5) 28%
Kaliumoxide (K2O) 0%
Magnesiumoxide (MgO) 16,5%
Stikstof totaal (N) 5%
Ammoniumstikstof (NH4N) 5,0%
Fosfor (P) 12,2%
Kalium (K) 0%
Magnesium (Mg) 10,0%

Sierrablen Plus Turf Starter met Pearl® Technology

Turf Starter met Pearl® Technology

5-28-0-16.5MgO

 • Omschrijving
 • Voordelen
 • Gebruiksaanwijzing
 • Strooierinstellingen
Omschrijving

We hebben de Pearl®-technologie van Ostara toegevoegd aan onze premiumreeks Sierrablen Plus-meststoffen. Pearl®-technologie zorgt voor aanzienlijk meer beworteling en een efficiënter gebruik van voedingsstoffen vergeleken met traditionele ammoniumfosfaatbronnen. Met Pearl-technologie hebben we het risico van uitspoeling van fosfor in het milieu of het onherroepelijk fixeren van fosfor aan bodemdeeltjes geëlimineerd: Pearl komt alleen vrij in reactie met organische zuren geproduceerd door de wortels en zal daarom worden opgenomen op basis van de plantbehoefte.

Voordelen

De belangrijkste voordelen van Root Activated™ continue fosforafgifte, waaronder een grotere wortelmassa en een betere gebruiksefficiëntie van fosfor, zijn bewezen door gepubliceerde onafhankelijke onderzoeksproeven in het Verenigd Koninkrijk en de VS.

 • Root-activated™ continue afgifte van fosfor, stikstof en magnesium voor een betere beworteling.
 • Circulaire voedingsstoffen N, P en MgO gewonnen uit fosforrijke waterstromen.
 • Eerder oogsten mogelijk bij gebruik voor de productie van graszoden.
Gebruiksaanwijzing
Herstel
Pas de meststof gelijkmatig toe na het voorbereiden van de bodem en vlak voor het leggen van de graszoden. De wortels van de zoden moeten de korrels raken.
 
Nieuwe aanleg
Pas de meststof gelijkmatig toe na het voorbereiden van de bodem en vlak voor het leggen van de graszoden. De wortels van de zoden moeten de korrels raken.
 
Inzaai en doorzaai
Inzaai: dien de meststof toe met een strooier en werk de meststof voor het inzaaien in de bovenste 3 cm van de bodem in.
 
Doorzaai: maak de bodem los en dien de meststof toe met een strooier, zaai daarna in.
Strooierinstellingen

Strooiertype

 

ICL SR2000 of Accupro 2000

Strooibreedte

4.5 m

Kegelinstelling

4

 

 

Dosering

 

20g

25g

30g

35g

40g

45g

50g

Eén strooigang

K

K ½

L

L ½

M

M ½

N

Twee strooigangen

J

 

J ½

 

 

K

 

K ½

Sierrablen Plus Turf Starter bevat Pearl®-technologie, een unieke Root Activated ™ fosforbron met continue afgifte, gewonnen uit fosforrijke waterstromen. Dit fosforrijke product met bewezen prestaties voor graszodentelers is ontwikkeld voor het leggen en het herstel van graszoden met als doel een optimale beworteling. Gebruik dit product bij voorkeur in combinatie met extra stikstoftoepassingen om de groei van het gras te bevorderen.

Aanbevolen gebruiksperiode

 • Jan
 • Feb
 • Mrt
 • Apr
 • Mei
 • Jun
 • Jul
 • Aug
 • Sept
 • Okt
 • Nov
 • Dec