Agromaster w uprawie borówki

Agromaster w uprawie borówki w Gospodarstwie Sadowniczym 3 Jagody

 

Borysław, 26-07-2019

Agromaster zyskuje popularność wśród kolejnych producentów borówki amerykańskiej. Piotr Trzeciak z Borysławia, w prowadzonej od 4 lat uprawie borówki, zastosował właśnie Agromaster. W jego gospodarstwie dominują odmiany: Earlyblue, Spartan, Chandler, Bonus

W 2018 roku Pan Piotr zastosował pozyspowo NPK 12-11-18. W uprawie nie użyto posypowo siarczanu amonu. Na niektórych kwaterach widoczne były słabe efekty. M.in. to sprawilo, że w 2019 roku zdecydowano się na zastosowanie rozwiązań rekomendowanych przez nas z użyciem właśnie Agromastera.

W połowie kwietnia 2019 roku Pan Piotr zastosował Agromaster 12-5-20 z 41% otoczkowaniem, uwalnianym przez 1-2 miesiące, w dawce jednorazowej 250 kg/ha. Tak samo jak w poprzednim sezonie nie został zastosowany siarczan amonu.

Jednorazowa aplikacja Agromasterem okazała się wystarczająca i zapewniła składniki pokarmowe roślinom bez potrzeby powtórnego nawozenia. Producent zauważył długo utrzymujące się granule otoczkowanego nawozu, a zawarty w nich azot nie był wypłukiwany od razu z otoczki. Ta zaleta sprawia, że Agromaster jest nawozem, którego nie da się porównać z nawozami bez otoczki. Także wygląd roślin znacznie się poprawił, w tym jakość i wielkość owoców, co widać na zdjęciach przesłanych przez Pana Piotra.

Pan Piotr oszacował również tegoroczne zbiory odmiany Earlyblue i Spartan na 11 t/ha.