AngelaWeb 2.0

Firma ICL Specialty Fertilizers opracowała innowacyjną aplikację AngelaWeb 2.0 — internetowe narzędzie do rekomendacji dostępne dla doradców firmy ICL oraz ich klientów. Opracowana przez pracowników firmy aplikacja AngelaWeb 2.0 pozwala zoptymalizować jakość upraw i zwiększyć zwrot z inwestycji.

Aplikacja AngelaWeb 2.0 zawiera ponad 900 rekomendacji, dostosowanych do określonych upraw roślin ozdobnych, owoców i warzyw. Narzędzie określa zapotrzebowanie na substancje odżywcze na podstawie rodzaju upraw, odmiany, rodzaju podłoża oraz fazy wzrostu. Po wprowadzeniu przez użytkownika informacji dotyczących źródła i sposobu dostarczania wody oraz wybraniu odpowiednich produktów do nawożenia aplikacja AngelaWeb 2.0 oblicza schemat idealnie dostosowany do potrzeb upraw.

  • Specjalistyczne narzędzie opracowane przez ekspertów w dziedzinie nawożenia
  • Pełne pokrycie zapotrzebowania roślin na substancje odżywcze
  • Maksymalne zwiększenie plonów
  • Koniec z marnowaniem substancji odżywczych
  • Zwiększona wydajność produkcji
  • Oszczędność cennego czasu 

Sposób działania

Internetowa aplikacja AngelaWeb 2.0 jest bardzo łatwa w obsłudze. Najpierw należy wybrać rodzaj upraw, w tym odmianę, a także rodzaj podłoża wzrostowego i fazę wzrostu. Na podstawie tych informacji wyświetlane są dane dotyczące zapotrzebowania uprawy na substancje odżywcze. Dostępna jest również opcja tworzenia symulacji kontrolowanego uwalniania nawozu.

W kolejnym kroku należy wprowadzić informacje uzyskane na podstawie szczegółowej analizy źródła wody i sposobu jej dostarczania. Następnie po wybraniu przez użytkownika produktu z listy nawozów prostych lub rozpuszczalnych w wodzie oprogramowanie oblicza schemat nawożenia. Program generuje wykres przedstawiający wartość procentową, w jakiej pokryte jest zapotrzebowanie roślin na substancje odżywcze na każdym etapie wzrostu, a także poziom przewodności elektrycznej.

Jeżeli którekolwiek z elementów ulegną zmianie podczas cyklu uprawy, np. źródło wody, można pobrać istniejące dane i szybko wprowadzić modyfikacje.

Po zaktualizowaniu i skorygowaniu programu nawożenia oprogramowanie generuje nowe wydruki. 


Czy jest w pełni pokryte zapotrzebowanie Twoich roślin na składniki odżywcze?

Jakość roślin zależy od wielu czynników — jednym z nich jest odpowiednie odżywianie. Zapobiega ono chorobom roślin i ma ogromny wpływ na zdrowy wzrost oraz ilość plonów, co przekłada się na wyniki finansowe.

Rośliny muszą otrzymywać odpowiednią ilość substancji odżywczych w zależności od fazy wzrostu, rodzaju podłoża wzrostowego, jego pH oraz przewodności elektrycznej. Jakość wody to kolejny kluczowy parametr, który w wielu szkółkach może ulegać zmianie w trakcie okresu wegetacyjnego w przypadku zmiany źródła wody. Sposób dostarczania wody do upraw również ma znaczenie.


 Oszczędność czasu i pieniędzy oraz ochrona środowiska

Ręczne obliczanie programów nawożenia upraw na różnych etapach cyklu uprawy jest nie tylko trudne, ale także czasochłonne. Aplikacja AngelaWeb 2.0 pozwala zaoszczędzić cenny czas oraz zmniejszyć liczbę błędów w obliczeniach ilości substancji odżywczych.

Ze względu na rosnące ceny surowców mineralnych i koszty transportu zakup nawozu stanowi znaczny wydatek. Zastosowanie zbyt małej ilości nawozu może mieć negatywny wpływ na jakość i ilość plonów, natomiast użycie zbyt dużej ilości prowadzi do marnotrawstwa, ma szkodliwy wpływ na środowisko i może stanowić naruszenie przepisów nowej ramowej dyrektywy wodnej.