5 najważniejszych kroków do założenia trawnika z siewu

12 września 2019
 • Whastsapp

Do stworzenia nowego trawnika możemy użyć trawnika z rolki lub zdecydować się na skorzystanie z nasion. Jeżeli sytuacja i czas na to pozwalają, zasiew jest zazwyczaj najlepszą i najtańszą opcją, chociaż w przypadku, w którym niezbędne jest szybkie pokrycie gruntu, warto rozważyć użycie trawnika z rolki.

Optymalnie, zasiew powinien odbyć się wiosną lub jesienią. Zazwyczaj najlepszym okresem jest jesień, ponieważ temperatury gruntu o tej porze roku są bardziej sprzyjające, a młoda trawa będzie mniej narażona na chwasty czy suszę. Stworzenie idealnego trawnika z użyciem nasion obejmuje kilka kluczowych etapów.

 1. Przygotowanie gruntu
  Po pierwsze, ważne jest, aby grunt został odpowiednio przygotowany, ponieważ będzie to miało największy wpływ na ostateczną jakość i zrównoważone zagospodarowanie nowego trawnika. Nie żałuj czasu na usunięcie chwastów i staranne spulchnienie ziemi. Najlepiej byłoby, gdyby górna warstwa gleby o głębokości 200-250 mm została dokładnie odwrócona spulchniona przy użyciu glebogryzarki tradycyjnej lub separacyjnej, a wszelkie zanieczyszczenia i kamienie usunięte.
  Jeżeli to możliwe, należy pozostawić ziemię odłogiem na kilka tygodni przed ostatecznym przygotowaniem łoża siewnego, aby uśpione nasiona chwastów mogły swobodnie wykiełkować. Młode chwasty można następnie łatwo unicestwić lub usunąć, aby zmniejszyć obciążenie ich nasionami terenu, który ma zostać zagospodarowany.
  Duże znaczenie dla ostatecznej jakości trawnika ma również stworzenie jednolitej powierzchni, wolnej od garbów i zagłębień. Nawet niewielkie „górki i dołki” mogą prowadzić do powstania obniżeń terenu gromadzących wodę lub lekkich wzniesień, co będzie skutkowało przerzedzaniem się trawy w niektórych miejscach i jej nierównomiernym wzrostem. Po dokładnym spulchnieniu gleby, należy kilkakrotnie powtarzać walcowanie, wyrównywanie i grabienie jej w różnych kierunkach, aby osiągnąć pożądany efekt. Na koniec, należy znów usunąć wszelkie kamienie o średnicy przekraczającej 20 mm.
 2. Wzbogacenie gleby
  Właśnie teraz jest dobry moment na wzbogacenie gleby. Robimy to poprzez wprowadzenie odpowiednich materiałów do gleby, w celu poprawienia jej cech fizycznych. W przypadku gleb ciężkich można wykorzystać piasek do usprawnienia odprowadzania wody, natomiast dla gleb lekkich można zastosować materiał organiczny, taki jak kompost lub nawóz, aby powiększyć zdolność tych gleb do zatrzymywania wilgoci.
 3. Wstępne przygotowanie
  Aby pomóc trawie wyrosnąć i utrzymać się, stosujemy nawóz przedsiewny. Należy zasilić ziemię nawozem na 1-2 dni przed zasiewem. Nawóz przedsiewny o wysokiej zawartości fosforu, taki jak LSP New Grass, należy używać w proporcji 30 g/m2 (300 kg/ha).
 4. Zasiew
  Należy dokładnie rozważyć odmianę i mieszankę nasion, która zostanie zastosowana. W rzeczy samej, gatunki traw w mieszance będą miały duży wpływ na przyszłą wydajność i wygląd trawnika, a także na zarządzanie nim. Do niewielkich obszarów ozdobnych, na których prezentowanie się trawnika jest szczególnie ważne, stosuj gatunki takie jak kostrzewa łąkowa i mietlica rozłogowa. Należy pamiętać, że nakłady na utrzymanie wysokiej jakości trawnika będą prawdopodobnie większe w porównaniu z nakładami dotyczącymi trawnika użytkowego, dla którego bardziej odpowiednia byłaby mieszanka zawierająca życicę i kostrzewę. Idealnie byłoby wybierać odmiany o dużej tolerancji na deptanie, dużej gęstości liści i ładnym kolorze, a także o niskiej podatności na czerwoną nitkowatość traw.
  Proporcje wysiewu będą różnić się w zależności od wybranej mieszanki, niemniej ogólna zasada to 35-50 g/m2. Należy podzielić nasiona na co najmniej dwie partie przed równomiernym rozprowadzeniem ich po całej powierzchni, w dwóch kierunkach pod kątem prostym lub dwukrotnie w tym samym kierunku, w zależności od stosowanej techniki siewu. Po zakończeniu wysiewu, nasiona należy lekko zagrabić i przewalcować wałem lekkim.
 5. Dalsza pielęgnacja
  Koszenie należy rozpocząć, kiedy młoda trawa osiągnie wysokość 60-80 mm, niemniej trzeba upewnić się, że nie zostało usunięte więcej niż 1/3 długości liścia. Kontynuujemy koszenie, kiedy wzrost trawy tego wymaga, powoli zmniejszając wysokość koszenia do wymaganego minimum, w miarę zagęszczania się trawnika i nabierania przez niego witalności.
  Nawadniamy zgodnie z wymaganiami, aby ułatwić ukorzenienie się młodej trawy i zapobiegać jej przesuszaniu. Jeżeli nie ma opadów deszczu, należy podlewać młodą trawę często, niewielkimi ilościami wody.
Skontaktuj się z naszymi doradcami Tu kupisz nasze nawozy Mieszanki traw z linii Landscaper PRO