Jesienne nawożenie rzepaku

  • Whastsapp

Jesienne nawożenie rzepaku

Jesienne dokarmianie dolistne rzepaku skutecznie wzmacnia rośliny, podnosi odporność na trudne warunki pogodowe i szybko uzupełnia ewentualne niedobory pokarmowe. Dokarmianie dolistne stanowi uzupełnienie nawożenia doglebowego!

Rzepak ozimy ma wysokie wymagania pokarmowe. Kluczem do uzyskania wysokich plonów jest optymalne, dostosowane do jego potrzeb, nawożenie. Jest to szczególnie ważne jesienią, gdy roślina przygotowuje się do zimowego spoczynku – im lepsza kondycja przed zimą, tym lepsze plony w następnym sezonie. Przed wyliczeniem konkretnych dawek poszczególnych składników, konieczne jest wykonanie analizy gleby. Ogólna zasada mówi, że fosfor i potas powinny być podane jesienią w pełnej dawce, a azot jedynie w ok. 30% pełnego zapotrzebowania. Analiza gleby umożliwia określenie tego pułapu i uniknięcie przenawożenia.

Pogoda wpływa na dostępność składników w glebie

Jesienią dostępność składników pokarmowych w glebie może być znacznie ograniczona, ze względu na wilgotność gleby lub jej temperaturę. Przykładem jest fosfor, którego dostępność gwałtownie maleje, gdy temperatura gleby spada poniżej 15°C. Niedobór tego składnika znacząco zmniejsza osiągany plon, a przede wszystkim uniemożliwia rozwój silnego systemu korzeniowego. Brak silnych korzeni jesienią oznacza słabe, źle zimujące i gorzej plonujące rośliny. Będzie to oznaczało także słabsze zakrycie powierzchni gleby przez rośliny (masa zielona jesienią powinna wynosić 500-600 g/m2).

W osiągnięciu najlepszych wyników pomocne będzie dokarmianie dolistne, szczególnie fosforem i potasem, które w tym czasie odgrywają kluczową rolę. Dlatego w fazie 6-8 liści zalecane jest wykonanie oprysku nawozem Agroleaf Crop Oil Seed (6-18-31+2MgO+mikro), w dawce 4-5 kg/ha. Umożliwi to dostarczenie zbilansowanych dawek NPK, czyli zapewni dobry wzrost części zielonej roślin oraz silnego systemu korzeniowego. Dodatkowo poprawi gospodarkę wodną i podniesie odporność roślin na przemarzanie.

Opracowany specjalnie do nawożenia rzepaku

Agroleaf Crop Oil Seed 6-18-31+2MgO+mikro jest w pełni rozpuszczalnym nawozem dolistnym opracowanym specjalnie do dokarmiania rzepaku i innych upraw oleistych. Stanowi doskonałe uzupełnienie podstawowego nawożenia doglebowego. Agroleaf Crop do rzepaku zawiera bor, mangan i siarkę w dawkach dobranych do specyficznych potrzeb tej uprawy. Więcej informacji o Agroleaf Crop Oil Seed.