Królewskie ziemniaki rosną na Agromaster

  • Whastsapp

Brytyjski potentat ziemniaczany potwierdza skuteczność działania Agromaster

W zeszłym roku wypróbowaliśmy Agromaster, nawóz o kontrolowanym uwalnianiu składników, w naszej produkcji. Połowę pola doświadczalnego nawieźliśmy Agromasterem, drugą połowę - innymi nawozami azotowymi, tak jak zwykle. W obu przypadkach nawóz zastosowaliśmy dwa dni przed sadzeniem. - mówi Ryan Stone, kierownik techniczny w Jersey Royal Company. 

Doświadczenie było założone na powierzchni 6 hektarów, w uprawie ziemniaków wczesnych. Nawozy Agromaster stosowano od połowy marca do końca kwietnia 2016 roku, w dawce 180 kg azotu na hektar. Po 12 tygodniach uprawy różnica była oczywista. Zauważyliśmy wzrost plonu o 8%. - dodaje Ryan. 

Dlaczego warto stosować Agromaster?

Ryan Stone zaznacza, że stosowanie Agromastera to nie tylko większy plon, ale przede wszystkim lepsza praktyka rolniczaStosowanie Agromastera jest korzystne dla środowiska naturalnego, ponieważ umożliwia ograniczenie wypłukiwania azotu, co jest bardzo ważne dla naszej dobrej praktyki rolniczej. 

Nawozy o kontrolowanym uwalnianiu składników są coraz powrzechniej stosowane w uprawie ziemniaków: Odgrywają ważną rolę w zwiększaniu plonów i poprawie jakości ziemniaków, ograniczają wypłukiwanie składników do wód gruntowych oraz upraszczają nawożenie. - dodaje Scott Garnet (ICL Specialty Fertilizers). Składniki pokarmowe są dostępne dla roślin przez cały okres produkcji, co znacząco poprawia zdrowotność roślin i podnosi plony.

 

 ________________________________

Agromaster zawiera początkową, szybko dostępną dawkę składników pokarmowych, oraz granule, które uwalniają składniki w dłuższym czasie w sposób kontrolowany. Dzięki temu rośliny są prawidłowo odżywione od samego początku uprawy, aż do zbiorów. Jest to możliwe dzięki zaotoczkowaniu azotu w technologii E-Max.

Półprzepuszczalna otoczka uwalnia składniki pokarmowe w niewielkich dawkach, każdego dnia, a czynnikiem decydującym o tym procesie jest temperatura. W wyższych temperaturach uwalnianych jest więcej składników, w niższych mniej - zgodnie z potrzebami roślin. 

Agromaster jest nawozem wpisującym się w ideę odpowiedzialnego rolnictwa.