Nawóz rozpuszczalny dobieraj do jakości wody

  • Whastsapp

Nawóz rozpuszczalny dobieraj do jakości wody

Co decyduje o skuteczności nawożenia? Przede wszystkim jakość wody - często o tym zapominamy

Harmonijne współdziałanie nawozu rozpuszczalnego i wody, z jaką jest stosowany, decyduje o powodzeniu w uprawie. Zła jakość wody, czyli jej niewłaściwe pH lub EC mają wpływ na stopień przyswajania składników pokarmowych dostarczanych podczas nawożenia. Dlatego, zanim wybierzesz nawóz rozpuszczalny, wykonaj chemiczną analizę wody, która określi jej parametry: odczyn, twardość, zawartość jonów HCO3- oraz zasobność. Dopiero na tej podstawie możesz dokonać właściwego, najbardziej ekonomicznego zakupu. 

  1. Przygotuj wyniki laboratoryjnej analizy wody. Sprawdź odczyn (pH), przewodnictwo elektryczne (EC), poziom dwuwęglanów HCO3- oraz zawartość pierwiastków.
  2. Zalecamy obniżenie odczynu wody, gdy poziom dwuwęglanów jest wyższy niż 152,5 mg/litr. Jakość wody może ulegać zmianom w trakcie sezonu. Każde źródło wody może mieć różne parametry i wymaga przeprowadzenie oddzielnej analizy. Mieszanie wody studziennej z deszczową wpływa na parametry jakościowe. Program nawożenia musi być dostosowany do każdego ujęcia wody oddzielnie. 
  3. Stosuj nawozy Universol i/lub Peters przeznaczone do różnych rodzajów wody, najlepiej dostosowane do warunków w Twoim gospodarstwie.