Wszystko co trzeba wiedzieć o pH

  • Whastsapp

Wszystko co trzeba wiedzieć o pH

Najważniejszym czynnikiem decydującym o powodzeniu nawożenia, szczególnie fertygacji, jest odczyn wody oraz gleby/podłoża. Odczyn, czyli pH, to określenie w skali od 0 do 14 zawartości jonów wodorowych H+. Wartości poniżej 7 oznaczają odczyn kwaśny, 7-obojętny, powyżej - odczyn zasadowy (alkaliczny). Dla większości roślin optymalne pH mieści się w przedziale 5-6,5. 

Dlaczego pH jest tak ważne?

pH podłoża decyduje o pobieraniu składników pokarmowych przez rośliny.

Zbyt wysokie (powyżej 6,5):

  • blokuje dostępność fosforu niezbędnego do prawidłowego ukształtowania systemu korzeniowego, obfitego kwitnienia i zawiązywania owoców i nasion,
  • blokuje dostępność mikroelementów (z wyjątkiem molibdenu),
  • ogranicza dostępność żelaza, powodując żółknięcie liści, chlorozy i spadek plonu.

Zbyt niskie pH:

  • ogranicza dostępność potasu, wapnia, magnezu i molibdenu,
  • może powodować zatrucie roślin innymi pierwiastkami, które są pobierane w nadmiarze,
  • może zwiększać podatność na choroby (np. Phytophtora). 

Czynniki wpływające na wartość pH podłoża

  • Forma azotu: mocznik, azot w postaci amonowej lub siarczany i fosforany powodują obniżanie pH. Natomiast azotany wpływają na jego podniesienie.
  • Twardość (zawartość dwuwęglanów) wody stosowanej do podlewania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do zapamiętania!

Regularnie wykonuj analizy wody - oddzielnie dla każdego źródła, badaj odczyn (pH), przewodnictwo elektryczne (EC) i twardość (zawartość dwuwęglanów oraz jonów Ca i Mg). 

Do obniżania odczynu wody stosuj kwasy lub bezpieczny dla użytkownika Nova PeKacid.

 

Scott Garnett
Senior Agronomist
ICL Specialty Fertilizer