Badania i rozwój

ICL Specialty Fertilizers posiada jedno z najbardziej rozwiniętych na świecie działów R&D. Dzięki niemu zapewniamy zaawansowane technicznie nawozy specjalistyczne i nasiona traw. Nasze zespoły badawaczo-rozowojowe stale pracują nad rozwojem nowych i ulepszeniem obecnych technologii, których celem jest poprawa dostarczania składników pokarmowych w nawożeniu. 

Badania i rozwój technologii to podstawa wysokiej jakości: opracowujemy specyfikacje nawozów zgdone z obowiązującymi regulacjami prawnymi, a następnie sprawdzamy je, aby mieć pewność, że nowe produkty zapewniają właściwy wzrost roslin. 

Doskonałym przykładem jest technologia zstosowana w nawozach do fertygacji. Unikatowe nawozy i pordukty ICL SF zawierają PeKaCid®, który zakwasza wodę twardą oraz poprawia dostępność i przyswajanie składników pokarmowych.

Dział Badań i Rozwoju przynosi korzyści zarówno klientom, jak i środowisku: zastosowane w nawozach rozwiazania maksymalizują zwrot z inwestycji rolników oraz szanują środowisko.