Polityka cookie

Polityka cookie

Stosowanie plików cookie
Cookies (tzw. ciasteczka) to pliki zawierające informacje, które mogą być zapisywane w komputerze Użytkownik, gdy odwiedza on naszą witrynę internetową. Pliki cookies są stosowane do rozróżniania Użytkownika od innych użytkowników oraz umożliwiają szybkie przechodzenie ze strony na stronę w naszej witrynie. Dzięki cookies możemy dowiedzieć się, jak odwiedzający korzystają z naszej witryny. Pomagają nam one również w ulepszaniu jej struktury i zawartości. W niniejszej Polityce dotyczącej cookies firma ICL Specialty Fertilizers* informuje użytkowników o różnych rodzajach plików cookie, które stosujemy, gdy Użytkownik odwiedza naszą witrynę internetową.

Istnieje różnica pomiędzy cookies tymczasowymi ("session cookies") a cookies trwałymi ("persistent cookies"). Cookies tymczasowe są umieszczane na urządzeniu użytkownika na czas korzystania z witryny (sesji) i zostają wykasowane po jej opuszczeniu. Cookies trwałe zawierają plik tekstowy wysyłany przez serwer internetowy do przeglądarki internetowej. Pozostają one w jednym z podfolderów przeglądarki Użytkownika, aż do ich ręcznego usunięcia bądź przez okres ważności określony w pliku cookie trwałego.

Cookies witryny ICL Specialty Fertilizers

Poniższa tabela zawiera objaśnienia dotyczące plików cookie stosowanych przez nas w naszej witrynie internetowej.

Cookie

Nazwa

Funkcja

Ważność

Cookie wyboru języka

Wybrany język

Używane do zapamiętywania wybranego języka.

Ważność ustaje po zakończeniu sesji / wraz z zamknięciem okna przeglądarki

 

Cookies stron trzecich

Podczas korzystania z naszej witryny do Użytkownika mogą być również wysyłane pliki cookie stron trzecich. W poniższej tabeli podano objaśnienia dotyczące cookies podmiotów z zewnątrz, jakie użytkownik może otrzymywać.

Cookie

Nazwa

Funkcja

Ważność

Google Analytics cookie

__utma

Przechowuje liczbę odwiedzin witryny, czas pierwszych, poprzednich i aktualnych odwiedzin.

2 lata

Google Analytics cookie

__utmb

Bada, jak szybko w przybliżeniu odwiedzający opuszczają witrynę: kiedy rozpoczynają się odwiedziny witryny i kiedy się one mniej więcej kończą.

30 minut

Google Analytics cookie

__utmc

Bada, jak szybko w przybliżeniu odwiedzający opuszczają witrynę: kiedy rozpoczyna się i kiedy się mniej więcej kończy się pobyt w witrynie

Ważność wygasa po zakończeniu sesji / wraz z zamknięciem przeglądarki

Google Analytics cookie

__utmz

Zapisuje, czy odwiedzający dotarł do witryny z przeglądarki (i jeśli tak, jakiego słowa kluczowego użył do wyszukiwania).

6 miesięcy

Google Analytics cookie

__utmv

Używane do śledzenia niestandardowych zmiennych użytkownika w Analytics.

2 lata

Click Dimensions cookie

Cuvid

Używane do ustalania niepowtarzalnych odwiedzających witrynę. Jest aktualizowane po każdym otwarciu strony. Ponadto ten plik cookie posiada unikalny identyfikator, który używany jest przez aplikację jako dodatkowy środek zabezpieczający w celu zapewnienia ważności i dostępności tego pliku cookie.

2 lata

Click Dimensions cookie

Cusid

Ten plik cookie jest używany do utworzenia i do utrzymywania sesji użytkownika w witrynie. Gdy użytkownik przegląda stronę w witrynie, kod skryptu próbuje zaktualizować ten plik cookie. Jeśli nie znajdzie tego pliku cookie, zapisze nowy i utworzona zostanie nowa sesja. Za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza w witrynie inną stronę ten plik cookie jest aktualizowany, przy czym jego ważność wygasa po upływie 30 minut. Pojedyncza sesja jest zatem kontynuowana tak długo, jak długo trwają działania użytkownika z interwałami co 30 minut.

Cookie wygasa, gdy Użytkownik zatrzyma się na stronie witryny na dłużej niż 30 minut. 

Click Dimensions cookie

Cuvon

Używane do sygnalizowania ostatnich odwiedzin użytkownika na stronie

30 minut

 

Cookies stron trzecich można usunąć ręcznie, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej dotyczące cookies, jak objaśniono poniżej. Zablokowanie wszystkich cookies będzie mieć jednak negatywny wpływ na możliwości korzystania z witryny. Jeśli Użytkownik zablokuje pliki cookie, funkcje wymienione pod 2. nie będą dostępne, jak długo nie zezwoli się na pliki cookie stosowane przez witrynę.

Zmiana ustawień przeglądarki dotyczących cookies

Większość przeglądarek internetowych umożliwia odmowę akceptowania plików cookie. Ustawienia przeglądarki można zmienić tak, by pliki cookie były blokowane lub by użytkownik był ostrzegany, gdy pliki cookie są przesyłane do jego komputera. Istnieją różne sposoby zarządzania plikami cookie. 

Jeśli Użytkownik nie chce być śledzony przez Google Analytics, może zasięgnąć informacji na stronie http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Uwaga: zmiana ustawień przeglądarki internetowej dotyczących cookies może spowodować, że funkcje wymienione pod 3. przestaną być dostępne. Witryna internetowa została zaprojektowana w sposób pozwalający czerpać korzyści ze stosowania plików cookie, zatem jeśli Użytkownik dokona konfiguracji przeglądarki internetowej powodującej zmniejszenie ich stosowania, określone funkcje witryny mogą nie działać prawidłowo. Przez nas lub przez naszych usługodawców może być również używana technologia zapisana w wiadomościach e-mail, pomagająca nam w potwierdzaniu otrzymywania naszych wiadomości e-mail i odpowiadania na te wiadomości oraz zapewniająca bardziej zindywidualizowany charakter wiadomości wysyłanych do Użytkownika.

Pliki cookie a informacje osobowe

Pliki cookie nie zawierają żadnych informacji identyfikujących Użytkownika osobiście, lecz przechowywane przez nas informacje osobowe dotyczące Użytkownika mogą być przez nas łączone z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i pozyskiwanymi z plików cookie.

Polityka prywatności, warunki użytkowania, polityka dotycząca plików cookies

Niniejsza Polityka dotycząca plików cookie stanowi integralną część Warunków korzystania z witryny internetowej i Polityki prywatności. Proszę kliknąć tutaj, by przejść do Warunków użytkowania witryny i Polityki prywatności firmy ICL Specialty Fertilizers.

Kontakt 

Niniejsza witryna internetowa jest własnością firmy ICL Specialty Fertilizers i jest przez nią prowadzona. 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących stosowanych przez nas plików cookie bądź niniejszej Polityki dotyczącej plików cookie proszę się z nami skontaktować:

Email: [email protected]
Telefon: +31 (0)418 655 700
Fax: +31 (0)418655 795
Adres pocztowy: ICL Specialty Fertilizers
P.O. Box 2702
6401 DE Heerlen
Holandia

*Everris International B.V. jest częścią ICL Specialty Fertilizers, z którego prowadzone są wszelkie działania marketingowe i komunikacyjne.