Technologia E-Max

 Technologia uwalniania składników - E-Max 

Technologia otoczkowania E-Max to azot w formie mocznikowej zamknięty w polimerowej otoczce, która umożliwia stopniowe, powolne jego uwalnianie się pod wpływem temperatury i wilgoci. Dzięki takiemu rozwiązaniu, rośliny są odżywiane przez określony, zakładany, czas.

Pod wpływem temperatury, półprzepuszczalna otoczka, każdego dnia uwalnia składniki odżywcze. W wyższych temeperaturach uwalnianych jest więcej składników, w niższych mniej - dokładnie tak, jak tego potrzebują rośliny. 

Jak działa technologia E-Max:

  • Redukuje wypłukiwanie i ulatnianie się azotu,
  • Redukuje koszty nawozów, dzięki efektywnemu wykorzystaniu azotu, 
  • Kontrolowane i stałe uwalnianie składników, zależne od temperatury i wilgotności, 
  • Otoczka umożliwia zamknięcie w niej wysokiej dawki azotu, dzięki czemu można obniżyć dawkę nawozu i częstotliwość ich stosowania,
  • Wysoka wytrzymałość otoczki pozwala na mieszanie nawozu z innymi składnikami podłoża i stosowanie różnych sposobów aplikacji,
  • Umożliwia utrzymanie zasolenia podłoża na bezpiecznym dla roślin poziomie. 
 
Zasada działania

 
Video