Żywiczna otoczka

Żywiczna otoczka

Uwalnianie składników odżywczych przez żywiczną otoczkę jest inicjowane i regulowane przez temperaturę podłoża. Precyzyjne dozowanie składników optymalizuje ich pobieranie i wykorzystanie przez rośliny. Dzięki otoczkowaniu zminimalizowano straty składników i ograniczono wpływ nawożenia na środowisko naturalne. 

 

Jak działa żywiczna otoczka

  • Zapewnia równomierne, jednoczesne uwalnianie niezbędnych makroskładników NPK, 
  • Zapewnia całkowite bezpieczeństwo nawożonym roślinom, 
  • Wytrzymałość otoczki umożliwia mieszanie nawozu z innymi składnikami podłoża i stosowanie różnych metod aplikacji, 
  • Kontrolowany i stabilny sposób uwalniania składników jest regulowany przez temperaturę, 
  • Zmaksymalizowana efektywność nawożenia i ograniczone koszty jego wykonania, 
  • Nawozy opracowane w technologii żywicznej otoczki mogą być stosowane rzędowo lub punktowo w pobliżu roślin. 

 

Zasada działania