Nasze wartości

Nasze wartości — na nich opieramy naszą pracę

Odzwierciedlają sposób, w jaki prowadzimy naszą działalność: profesjonalne, etyczne podejście w relacjach z partnerami biznesowymi, inwestorami, pracownikami i społeczeństwem.

Wszyscy pracownicy, członkowie kierownictwa wyższego szczebla i dyrektorzy ICL mają obowiązek stałego i bezwarunkowego przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów, rozporządzeń i zasad obowiązujących w ICL, które dotyczą ich obszarów pracy.

Nasze główne wartości do, których odnosimy się w codziennym prowadzeniu biznesu to:

  • Uczciwość w biznesie
  • Odpowiedzialność
  • Dążenie do ciągłej poprawy
  • Szacunek dla innych
  • Zobowiązanie do bezpiecznego wykonywania pracy
  • Zobowiązanie do ochronyn środowiska