\ Jesienna pielęgnacja decyduje o jakości murawy

6 września 2016
  • Whastsapp

Kształtowanie przyszłości wg Henry'ego Bechelet'a i dr. Andy'ego Owen'a

Wraz z końcem lata nasze wysiłki związane z pielęgnacją murawy powinny kierować się na jej przygotowanie na nadchodzący sezon. Jesień jest okresem, w którym staramy się poprawić jakość trawników lub gleby, które, miejmy nadzieję, pozostaną w dobrym stanie na najbliższe lata.

Jesień jest również czasem kiedy, w związku z podwyższoną wilgotnością, trawniki są szczególnie narażone na porażenie przez choroby, które mogą mieć negatywny wpływ na jakość murawy podczas zbliżającej się zimy, wiosny i wczesnego lata. Wszystko co dzieje się na murawie jesienią, wpływa na satysfakcję użytkowników w nadchodzącym roku, a negatywne skutki mogą być trudne do zniwelowania przez kilka miesięcy. Dlatego jesienne zwalczanie chorób ma wyjątkowe znaczenie w nowoczesnej pielęgnacji trawy.

W ICL cenimy dowody. Inwestujemy w niezależne i wewnętrzne doświadczenia, które pomagają nam opracowywać innowacyjne produkty wysokiej jakości. Testowanie produktów pomaga nam w oferować najlepsze doradztwo wynikające z doświadczenia i obserwacji. Jesienią ubiegłego roku przeprowadziliśmy ciekawe obserwacje dotyczące szczegółowej kontroli zdrowotności murawy. Mamy nadzieję, że wnioski wynikające z tych badań zainspirują Was do uważniejszego opracowania planu ochrony murawy. 

Cele jesiennej kontroli zdrowotności murawy – jesień 2015:

  1. Określenie wpływu stosowania H2Pro DewSmart na występowanie chorób powodowanych przez grzyby
  2. Wpływ stosowania H2Pro DewSmart na skuteczność działania fungicydów.
  3. Ocena wpływu stosowania Greenmaster Liquid Effect Fe (profilaktycznie lub leczniczo) na występowanie chorób powodowanych przez grzyby

Doświadczenie było przeprowadzone jesienią 2015 roku. Zostało przeprowadzone na losowych próbach z 14 kombinacjami leczenia każda (włączając próbę kontrolną, nie poddawaną zabiegom), na glebie rodzimej, piaszczysto-gliniastej. W skład mieszanek na badanym obszarze wchodziły wiechlina roczna Poa annua i mietlica pospolita Agrostis capillaris. Na badanym obszarze utrzymano wysokie natężenie ognisk chorobowych. Główne wyniki przeprowadzonego badania są zaprezentowane poniżej.

1. Zastosowanie H2Pro DewSmart znacząco obniżyło liczbę ognisk chorobowych.

H2Pro DewSmart było aplikowane co 14 dni w dawce 10l/ha w 250 litrach wody. Oprysk, w miarę możliwości, wykonywano na suchej murawie. Zastosowanie preparatu w znaczący sposób ograniczyło choroby grzybowe (wykres nr 1).

Wykres 1: Powierzchnia zainfekowana Microdochium: H2Pro DewSmart vs kontrola

2. Dobre wyniki stosowania DewSmart i wybranych fungicydów, ale zalecamy ostrożność.

Odpowiadając na częste pytania dotyczące wpływu stosowania dyspersantu na skuteczność działania fungicydów, zastosowaliśmy H2Pro DewSmart z preparatem Medallion (Syngenta) w dwóch kombinacjach: mieszając je ze sobą w jednym zbiorniku i wykonując oprysk DewSmart 2 godziny po fungicydzie. W obu przypadkach efekt działania Medallion był pozytywny.

DewSmart był także stosowany w mieszaninie z Banner Maxx (Syngenta, substancja aktywna priopiconazol) jak również 2 godziny po oprysku fungicydem. W przypadku mieszania preparatów zauważono znaczne obniżenie skuteczności działania fungicydu (wykres nr 2). Przy stosowaniu przemiennym zaobserwowano niewielkie obniżenie efektywności działania Banner Maxx w porównania do stosowania fungicydu bez jakichkolwiek dodatków.

Wykres nr 2: powierzchnia zainfekowana Microdochium: DewSmart i interakcja z fungicydem.

Oprysk DewSmart został wykonany 2 godziny po zastosowaniu preparatu Instrata (Syngenta, substancje aktywne chlorothalonil, fludioxonil i propiconazole). DewSmart i Instrata nie mogą być mieszane w jednym zbiorniku, zastosowanie ich przemiennie nieznacznie wpłynęło na skuteczność działania fungicydu, który efektywnie ograniczył częstotliwość występowania choroby.

Przeprowadzone doświadczenia nie wykazały korzyści wynikających z łączenia DewSmart z fungicydami. W przypadku Instrata i Medallion nie zaobserwowano negatywnego wpływu DewSmart na preparaty grzybobójcze, w przeciwieństwie do Banner Maxx, który wykazał niższą efektywność.

3. Lecznicze stosowanie Greenmaster Effect Fe znacząco ograniczyło występowanie ognisk chorobowych.

Badania laboratoryjne wykazały skuteczne ograniczanie występowania chorób powodowanych przez Microdochium przy stosowaniu Greenmaster Liquid Effect Fe, będącego kompleksem mikroelementów i chelatowanego żelaza. Greenmaster Liquid Effect Fe był stosowany zapobiegawczo co 28 dni, a także po wystąpieniu pierwszych objawów chorobowych (w każdym przypadku aplikowano 30 l/ha w 400 l wody). Uzyskane wyniki wskazują wyraźnie na skuteczne ograniczenie rozwoju choroby po zastosowaniu Greenmaster (wykres nr 3). Zapobiegawcze stosowanie Greenmaster Liquid Effect Fe (jako „utwardzacza murawy”) nie zmniejszyło częstotliwości występowania lub natężenia choroby.

Wykres nr 3: powierzchnia zainfekowana przez Microdochium: Effect Fe vs kontrola.


OGÓLNE WNIOSKI I ZALECENIA

W okresie jesiennym niezmiernie ważne jest ograniczenie występowania chorób murawy. Przeprowadzone badania wykazały, że stosowanie H2Pro DewSmart i Greenmaster Liquid Effect Fe po zaobserwowaniu pierwszych objawów chorobowych wywołanych przez Microdochium znacząco obniżyło rozwój infekcji, ale ww. preparaty powinny być stosowane jedynie jako uzupełnienie programu ochrony. W celu uzyskania pełnej ochrony i kontroli nad zdrowotnością murawy, zalecane jest regularne, zapobiegawcze stosowanie wysokiej jakości fungicydów. Zaobserwowano, że H2Pro DewSmart może być stosowane jednocześnie z Medallion lub Instarta, a nie powinno być z Banner Maxx – są to ważne informacje dotyczące prawidłowego planowania prac.

Podczas planowania zabiegów zwalczania chorób grzybowych konieczne jest branie pod uwagę wszelkich czynników wpływających na ich występowanie (natężenie światła, zacienienie, obecność filcu, właściwości gatunkowe trawy, ogólną kondycję murawy i inne). Mamy nadzieję, że zaprezentowane wyniki badań będą inspiracją do rozszerzenia spektrum wykonywanych zapobiegawczo zabiegów. Stosowanie H2Pro DewSmart i Greenmaster Liquid Effect Fe powinny stać się częścią planu ochrony murawy przed chorobami grzybowymi jako wspomaganie wysokiej jakości fungicydów.