Odpowiedzialność

Zielony świat
ICL Specialty Fertilizers jest wiodącym producentem nawozów specjalistycznych, który w pełni uznaje i stosuje się do polityki odpowiedzialności społecznej i dbania o ochronę środowiska. Konsekwentnie stosujemy się do rygorystycznych wymagań i przepisów. Wdrożyliśmy EMS (Environmental Management System) i uzyskaliśmy certyfikat ISO 14001.

ICL Specialty Fertilizers jest członkiem programu Responsible Care®, którego celem jest poprawa ochrony środowiska i jego bezpieczeństwa.

ICL Specialty Fertilizers jest sygnatariuszem Responsible Care Global Charter of the International Council of Chemical Associations. Przyjęte zasady obejmują zarządzanie produktem, dopowiedzialność za zarządzanie ryzykiem środowiskowym, zwiększoną przejrzystością łańcucha dostaw, dialog z instytucjami i organami zewsnętrznymi odpowiedzialnymi za kontrole.

Polityka ochrony środowiska
W ICL Specialty Fertilizers wierzymy we współpracę na rzecz bardziej ekologicznej i zrównoważonej przyszłości. Nasza odpowiedzialność to także promocja zrównoważonego środowiska i polityka ochrony środowiska oparta na podstawowych wartościach.
 
Ochrona środowiska
W naszych działaniach koncentrujemy się na ochronie środowiska naturalnego. Przyjęta przez nas polityka zakłada unikanie procesów generujących emisje zanieczyszczeń gazowych, instalujemy obiegi zamknięte do recyklingu ścieków. Zobowiązaliśmy się również do zapewnienia wszystkim naszym pracownikom wymaganych szkoleń, udostępniamy narzędzia, które pozwalają działać w sposób przyjazny dla środowiska. Wszystkie nasze urządzenia produkcyjne i procesy spełniają wymogi prawne, celem ich stosowania jest zmniejszenie zużycia energii i wody.
 
Monitorowanie wpływu na środowisko
W polityce naszej firmy zobowiązalliśmy się do oceny wpływu wszystkich naszych procesów na środowisko. Aktywnie inwestujemy również w nowe i bezpieczniejsze technologie, które optymalizują wydajność i zużycie energii.
 
Promowanie najlepszych praktyk
ICL Specialty Fertilizers promuje najlepsze praktyki stosowane w rolnictwie, które mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania naszych nawozów. Kluczowe jest tu doradztwo, z którego korzystają nasi klienci. Obejmuje ono transport, przechowywanie i stosowanie nawozów -  a wszystko to z myślą o naszym środowisku. Dostosowujemy również techniki nawożenia do potrzeb tak, aby dawka dokładnie odpowiadała specyficznym potrzebom roślin.
 
Społeczna odpowiedzialność
ICL Specialty Fertilizers w swoich działaniach kieruje się również interesem społeczności w wymiarze globalnym, jak i lokalnym. Zapewniamy w naszej działalności optymalne wyniki dla ochrony środowiska, promujemy zdrowy i bezpieczny tryb pracy i życia.
Wdrożyliśmy system EMS (Environmental Management System) i uzyskaliśmy ISO 14001, które są podstawą w naszych działaniach związanych ze społeczną odpowiedzialnością. Utrzymanie tych dwóch certyfikaów i stosowanie się do ich regulacji odzwierciedla nasze zobowiązania do minimalizacji wpływu produkcji nawozów na środowisko, jednocześnie pozwala nam to stale unowocześniać firmę pod kątem bezepieczeństwa ekologicznego. 

Responsible Care®
ICL Specialty Fertilizers wdrożył międzynarodowy program Responsible Care®. Uczestnictwem w nim zobowiązaliśmy się do ciągłego doskonalenia naszych działań w zakresie ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa, także do aktywnego dialogu ze wszystkimi naszymi interesariuszami. Jako uczestnik Responsible Care® dążymy do osiągnięcia celu, którym jest wyeleminowanie wypadków i szkód dla środowiska.
 
RHP
Posiadamy certyfikat RHP, który jest wiodącym w ogrodnictwie. Tylko produkty spełniające najwyższe standardy bezpieczeństwa, czystości i jakości są uprawnione do używania certyfikatu RHP.
 
Global GAP
Jako firma jesteśmy członkiem stowarzyszonym Global GAP, które wyznacza międzynarodowe standardy produkcji rolnej. Global GAP potwierdziło również zaangażowanie ICL Specialty Fertilizers w tworzeniu dobrych praktyk rolnych.