• F. tlenkowa
  • Składnik
Azot całkowity (N) 20%
f. azotanowa (N-NO3) 5,4%
f. amonowa (N-NH4) 1,5%
f. mocznikowa 13,1%
Pięciotlenek fosforu (P205) 11%
Rozpuszczalne w wodzie (P205) 11,0%
Tlenek potasu (K20) 20%
Rozpuszczalne w wodzie (K20) 20,0%
Tlenek magnezu (MgO) 3,0%
Rozpuszczalne w wodzie 3,0%
Żelazo (Fe) 0,25%
Rozpuszczalne w wodzie 0,25%
Chelatowane DTPA 0,25%
Mangan (Mn) 0,06%
Rozpuszczalne w wodzie 0,06%
Chelatowane EDTA 0,06%
Bor 0,02%
Rozpuszczalne w wodzie 0,02%
Miedź (Cu) 0,015%
Rozpuszczalne w wodzie 0,015%
Chelatowane EDTA 0,015%
Molibden (Mo) 0,010%
Rozpuszczalne w wodzie 0,010%
Azot całkowity (N) 20%
f. azotanowa 5,4%
f. amonowa 1,5%
f. mocznikowa 13,1%
Fosfor (P) 4,8%
Rozpuszczalne w wodzie 4,8%
Potas (K) 16,6%
Rozpuszczalne w wodzie 16,6%
Magnez (Mg) 1,8%
Rozpuszczalne w wodzie 1,8%
Żelazo (Fe) 0,25%
Rozpuszczalne w wodzie 0,25%
Chelatowane DTPA 0,25%
Mangan (Mn) 0,06%
Rozpuszczalne w wodzie 0,06%
Chelatowane EDTA 0,06%
Bor 0,02%
Rozpuszczalne w wodzie 0,02%
Miedź (Cu) 0,015%
Rozpuszczalne w wodzie 0,015%
Chelatowane EDTA 0,015%
Molibden (Mo) 0,010%
Rozpuszczalne w wodzie 0,010%

Special Formula, Low Zn

20-11-20+3MgO

only search