• F. tlenkowa
 • Składnik
Azot całkowity (N) 14%
f. azotanowa (N-NO3) 10,2%
f. amonowa (N-NH4) 1,3%
f. mocznikowa 2,5%
Pięciotlenek fosforu (P205) 6%
Rozpuszczalne w wodzie (P205) 6,0%
Tlenek potasu (K20) 14%
Rozpuszczalne w wodzie (K20) 14,0%
Tlenek magnezu (MgO) 2,5%
Rozpuszczalne w wodzie 2,5%
Calcium oxide (CaO) 6,5%
Rozpuszczalne w wodzie 6,5%
Żelazo (Fe) 0,12%
Rozpuszczalne w wodzie 0,12%
Chelatowane DTPA 0,12%
Mangan (Mn) 0,06%
Rozpuszczalne w wodzie 0,06%
Chelatowane EDTA 0,06%
Bor 0,02%
Rozpuszczalne w wodzie 0,02%
Miedź (Cu) 0,015%
Rozpuszczalne w wodzie 0,015%
Chelatowane EDTA 0,015%
Molibden (Mo) 0,010%
Rozpuszczalne w wodzie 0,010%
Cynk (Zn) 0,015%
Rozpuszczalne w wodzie 0,015%
Chelatowane EDTA 0,015%
Azot całkowity (N) 14%
f. azotanowa 10,2%
f. amonowa 1,3%
f. mocznikowa 2,5%
Fosfor (P) 2,6%
Rozpuszczalne w wodzie 2,6%
Potas (K) 11,6%
Rozpuszczalne w wodzie 11,6%
Magnez (Mg) 1,5%
Rozpuszczalne w wodzie 1,5%
Wapń 4,6%
Rozpuszczalne w wodzie 4,6%
Żelazo (Fe) 0,12%
Rozpuszczalne w wodzie 0,12%
Chelatowane DTPA 0,12%
Mangan (Mn) 0,06%
Rozpuszczalne w wodzie 0,06%
Chelatowane EDTA 0,06%
Bor 0,02%
Rozpuszczalne w wodzie 0,02%
Miedź (Cu) 0,015%
Rozpuszczalne w wodzie 0,015%
Chelatowane EDTA 0,015%
Molibden (Mo) 0,010%
Rozpuszczalne w wodzie 0,010%
Cynk (Zn) 0,015%
Rozpuszczalne w wodzie 0,015%
Chelatowane EDTA 0,015%
Peters Excel CalMag Grower Organic-S

CalMag Grower Organic-S

14-6-14+6.5CaO+2.5MgO+TE

 • Zalety:
 • Informacje dot. stosowania:
 • Zalecane dawki:
 • Tabela mieszania:
Zalety:
 • Opracowany do stosowania z miękką wodą, teraz z dodatkiem organcznej siarki,
 • Utrzymuje poziom EC na bezpiecznym dla roślin poziomie,
 • Połączenie wapnia i siarki zapobiega wytrącaniu się osadów,
 • Dodatkowe korzyści związane z dodatkiem organicznej siarki: wzmocniony efekt chelatowania mikroelementów i intensywniejszy wzrost systemu korzeniowego,
 • Optymalny wzrost dzięki połączeniu wapnia, magnezu i siarki,
 • Wysoka zawartość schelatowanych mikroelementów gwarantuje intensywny kolor i prawidłowy wzrost,
 • Maksymalna przyswajalność składników dzięki zastosowanej technologii M-77,
 • Wpisuje się w ideę rozwiązań jednozbiornikowych: zawiera wszystkie składniki odżywcze, także wapń i siarkę.
Informacje dot. stosowania:

Specjalnie opracowany do wody miękkiej, zapewnia optymalny wzrost wegetatywny roślin (dzięki zbilansowanej zawartości N i K). Special formulation for use in soft water. The N:K ratio is aimed for growth. This Peters Excel product is a ‘ single-tank mix’ solution providing plants with all the necessary nutrients from a single tank. The product can be mixed with calcium nitrate in the same tank (50:50%)

Może być mieszany w jednym zbiorniku z saletrą amonową (50:50%).

Roztwór nawozu należy przygotować 1-2 godziny przed planowanym stosowaniem. Produkt należy dobrze wymieszać, najlepiej rozpuszczać w letniej wodzie. Podczas rozpuszczania, na powierzchni roztworu może pojawić się piana.

W celu uzyskania dokładnych zaleceń dotyczące stosowania i doboru nawozu prosimy o kontakt z doradcami ICL. Peters Excel nie może być mieszany z innymi nawozami NPK ani nawozami fosforowymi, może być mieszany z kwasem fosforowym.

Przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła. Częściowo zużyte opakowanie - starannie zamknąć.

Zalecane dawki:

Regularne nawożenie: 0.5 – 1.5 g/litr
Nawożenie 1 raz w tygodniu lub rzadziej: 0.8 - 2 g/litr

UWAGA

Przed pierwszym zastosowaniem Peters Excel lub przy zmianie stosowanych dawek, zalecamy wykonanie próby na niewielkiej powierzchni uprawy. W związku ze zróżnicowanymi warunkami uprawy, niezależnymi od nas, firma ICL nie bierze odpowiedzialności za negatywne skutki stosowania nawozów.

Tabela mieszania:

Mieszanie Peters Excel

 

Peters Excel

do wody miękkiej

Peters Excel

do wody twardej

Ca (NO3)2*

TAK

TAK

KNO3

TAK

TAK

NH4NO3

TAK

TAK

Mg(NO3)2

TAK

TAK

MgSO4

NIE

TAK

Kwas fosforowy

TAK

TAK

Kwas azotowy

TAK

TAK

Peters Excel

do wody miękkiej

TAK

TAK

Peters Excel

do wody twardej

TAK

TAK

Inne nawozy wieloskładnikowe, fosforowe

NIE

NIE

*Przed dodaniem Ca(NO) (saletry wapniowej) do zbiornika, należy całkowicie rozpuścić Peters Excel. Zawartość saletry amonowej w roztworze nie może przekraczać 50%.

Peters Excel CalMag Grower jest przeznaczony do stosowania w miękkiej wodzie, szczególnie w fazie wzrostu wegetatywnego. Może być mieszany w jednym zbiorniku z saletrą wapniową. Specjalna formuła Organic-S podnosi stopień wykorzystania składników pokarmowych.