• F. tlenkowa
  • Składnik
Azot całkowity (N) 0%
Pięciotlenek fosforu (P205) 0%
Tlenek potasu (K20) 0%
Żelazo (Fe) 6,00%
Rozpuszczalne w wodzie 6,00%
Azot całkowity (N) 0%
Fosfor (P) 0%
Potas (K) 0%
Żelazo (Fe) 6,00%
Rozpuszczalne w wodzie 6,00%

Rozpuszczalność w 25°C

6 kg/100 l

EC w 1 g/l

0.7 mS/cm

pH w 1 g/l

8.6

pH w 10 g/l

6.3

MicroMax WS Fe Micromax WS Fe OH

Micromax WS Fe OH

6% Fe

  • Zalety:
  • Informacje dot. stosowania:
Zalety:
  • Uzupełnienie niedoborów żelaza w ciągu zaledwie kilku dni,
  • Szybkie przenikanie składnika do liści i korzeni, 
  • Intensyfikacja fotosyntezy, poprawa kondycji roślin, 
  • Biostymulator X3 podnosi przyswajalność składnika,
  • Wysoka rozpuszczalność ułatwia przygotowanie roztworu,
  • Może być stosowany z innymi nawozami i środkami ochrony roślin. 
Informacje dot. stosowania:

Stosowanie dolistne:

Uprawa

 Dawka*

Stosowanie

Stosowanie ogólne

 

Rośliny o wyższych wymaganiach w zakresie żelaza. Oprysk: 2 x co 15 dni, w okresie intensywnego wzrostu.

Rośliny ozdobne w gruncie

50g/100l

W zależności od zapotrzebowania roślin. Stosować co 10-15 dni.

Kwiaty i byliny

50-75g/100l

Oprysk wykonać przy wystąpieniu pierwszych objawów niedoboru. Oprysk: 2 x co 10-15 dni.

Krzewy liściaste 25-50g/100l

W zależności od zapotrzebowania roślin. Stosować co 10-15 dni.

Uprawy szkółkarskie 50-75g/100l

Oprysk wykonać przy wystąpieniu pierwszych objawów niedoboru. Oprysk: 2 x co 10-15 dni.

 *Dawka - w oparciu o 1000 l wody/ha.


Przechowywać w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. 

W celu określenia konkretnych dawek nawozu, prosimy o kontakt z doradcami ICL. 

Przed pierwszym zastosowaniem Micromax lub przy zmianie stosowanych dawek, zalecamy wykonanie próby na niewielkiej powierzchni uprawy. W związku ze zróżnicowanymi warunkami uprawy, niezależnymi od nas, firma ICL nie bierze odpowiedzialności za negatywne skutki stosowania nawozów. 

MicroMax WS Fe - żelazowy jest nawozem rozpuszczalnym zawierającym schelatowane żelazo (EDDHA) i biostymulator X3, który intensyfikuje pobieranie składnika.

Służy do fertygacji i stosowania dolistnego (interwencyjnego) po wystąpieniu niedoborów żelaza.