• F. tlenkowa
  • Składnik
Azot całkowity (N) 11%
f. azotanowa (N-NO3) 3,9%
f. amonowa (N-NH4) 6,1%
f. mocznikowa 1,0%
Pięciotlenek fosforu (P205) 10%
Rozpuszczalne w wodzie (P205) 7,5%
Tlenek potasu (K20) 19%
Rozpuszczalne w wodzie (K20) 19,0%
Tlenek magnezu (MgO) 2,0%
Rozpuszczalne w wodzie 1,0%
Żelazo (Fe) 0,18%
Chelatowane EDTA 0,04%
Mangan (Mn) 0,02%
Rozpuszczalne w wodzie 0,01%
Bor 0,01%
Rozpuszczalne w wodzie 0,01%
Miedź (Cu) 0,037%
Rozpuszczalne w wodzie 0,023%
Molibden (Mo) 0,008%
Rozpuszczalne w wodzie 0,006%
Cynk (Zn) 0,007%
Azot całkowity (N) 11%
f. azotanowa 3,9%
f. amonowa 6,1%
f. mocznikowa 1,0%
Fosfor (P) 4,4%
Rozpuszczalne w wodzie 3,3%
Potas (K) 15,8%
Rozpuszczalne w wodzie 15,8%
Magnez (Mg) 1,2%
Rozpuszczalne w wodzie 0,6%
Żelazo (Fe) 0,18%
Chelatowane EDTA 0,04%
Mangan (Mn) 0,02%
Rozpuszczalne w wodzie 0,01%
Bor 0,01%
Rozpuszczalne w wodzie 0,01%
Miedź (Cu) 0,037%
Rozpuszczalne w wodzie 0,023%
Molibden (Mo) 0,008%
Rozpuszczalne w wodzie 0,006%
Cynk (Zn) 0,007%

Pro High K

11-10-19+2MgO+TE