• F. tlenkowa
  • Składnik
Azot całkowity (N) 15%
f. azotanowa (N-NO3) 6,4%
f. amonowa (N-NH4) 8,6%
Pięciotlenek fosforu (P205) 9%
Rozpuszczalne w wodzie (P205) 6,7%
Tlenek potasu (K20) 11%
Rozpuszczalne w wodzie (K20) 11,0%
Tlenek magnezu (MgO) 2,0%
Rozpuszczalne w wodzie 1,3%
Żelazo (Fe) 0,43%
Chelatowane EDTA 0,08%
Mangan (Mn) 0,06%
Bor 0,02%
Rozpuszczalne w wodzie 0,02%
Miedź (Cu) 0,050%
Rozpuszczalne w wodzie 0,031%
Molibden (Mo) 0,020%
Rozpuszczalne w wodzie 0,014%
Cynk (Zn) 0,015%
Azot całkowity (N) 15%
f. azotanowa 6,4%
f. amonowa 8,6%
Fosfor (P) 3,9%
Rozpuszczalne w wodzie 2,9%
Potas (K) 9,1%
Rozpuszczalne w wodzie 9,1%
Magnez (Mg) 1,2%
Rozpuszczalne w wodzie 0,8%
Żelazo (Fe) 0,43%
Chelatowane EDTA 0,08%
Mangan (Mn) 0,06%
Bor 0,02%
Rozpuszczalne w wodzie 0,02%
Miedź (Cu) 0,050%
Rozpuszczalne w wodzie 0,031%
Molibden (Mo) 0,020%
Rozpuszczalne w wodzie 0,014%
Cynk (Zn) 0,015%

Custom Blend

15-9-11+2MgO+TE

only search