Osmocote Exact Protect 12-14M

Protect 12-14M

 • Zalety:
 • Informacje dot. stosowania:
 • Zalecane dawki:
Zalety:
 • Optymalna dostępność składników przez cały sezon,
 • Składniki są uwalniane dopiero 2-3 miesiące po sadzeniu roślin,
 • Podczas jesiennego sadzenia może być aplikowany w pełnej zalecanej dawce, bez konieczności powtarzania nawożenia wiosną,
 • Umożliwia ograniczenie wiosennych prac w szkółce,
 • Przeznaczony dla roślin wrażliwych na zasolenie podłoża,
 • Wysoka skuteczność działania, wysoki stopień wykorzystania składników.

 

Informacje dot. stosowania:

Zastosowanie właściwej, zalecanej dawki jest kluczem do uzyskania roślin najwyższej jakości. Dawka zapewniające właściwe wiosenne odżywienie roślin powinna wynosić 3-6 kg/m³ podłoża w zależności od gatunku. W zależności od uprawianego gatunku i warunków wzrostu, dodatkowe nawożenie może być niezbędne.

Czas działania Osmocote Exact Hi.End 8-9M zależy od temperatury podłoża (podawany czas dotyczy temperatury 21ºC).

16ºC 21ºC 26ºC
15-17M 12-14M 9-11M


Przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła. Częściowo zużyte opakowanie - starannie zamknąć.

 

Zalecane dawki:
 Nawożenie Niskie Przeciętne Intensywne
Kontenerowe uprawy szkółkarskie 3-4 g/l 4-5 g/l 5-6 g/l

 

UWAGA

Powyższe dawki stanowią ogólne wytyczne stosowania i muszą być dostosowane do specyficznych warunków uprawy. Dawki podane w tabeli dotyczą podłoża z maksymalnym dodatkiem 0,5 kg/m³ nawozu podstawowego. Dla większości roślin sadzonych jesienią nie jest konieczne dodawanie nawozu podstawowego. Osmocote Exact Protect 12-14M może być mieszany z podłożem lub stosowany punktowo podczas sadzenia. Nawożenie punktowe (dibbling) jest zalecane jedynie w przypadku roślin o dobrze ukształtowanym systemie korzeniowym (rośliny z pojemników P7, P9). Stosować aplikatory, które nie powodują uszkodzenia granul. 

Osmocote Exact Protect zawiera 100% podwójnie zaotoczkowanych granulek. Początek uwalniania składników jest opóźniony o 2-3 miesiące. Osmcote Exact Protect należy stosować w podanych miesiącach. W zależności od uprawianego gatunku i warunków wzrostu, dodatkowe nawożenie pomiędzy czerwcem a sierpniem może być niezbędne.

W celu ustalenia optymalnej dawki, skontaktuj się z doradcą ICL.

Przed pierwszym zastosowaniem Osmocote lub przy zmianie stosowanych dawek, zalecamy wykonanie próby na niewielkiej powierzchni uprawy. W związku ze zróżnicowanymi warunkami uprawy, niezależnymi od nas, firma ICL nie bierze odpowiedzialności za negatywne skutki stosowania nawozów.

 

Osmocote Exact Protect jest opracowany z myślą o producentach sadzących rośliny w okresie jesienno-zimowym - od października do połowy stycznia. Nawóz może być stosowany w produkcji pojemnikowej roślin iglastych i liściastych, w tym róż (także sadzonych z balotem).

Okres stosowania

 • I
 • II
 • III
 • IV
 • V
 • VI
 • VII
 • VIII
 • IX
 • X
 • XI
 • XII