• F. tlenkowa
 • Składnik
Azot całkowity (N) 0%
Pięciotlenek fosforu (P205) 0%
Tlenek potasu (K20) 0%
Żelazo (Fe) 17,80%
Azot całkowity (N) 0%
Fosfor (P) 0%
Potas (K) 0%
Żelazo (Fe) 17,80%

Charakterystyka

Czas działania

3-4 mies.

Osmocote Osmocote Iron

0-0-0+17.8Fe

 • Zalety:
 • Informacje dot. stosowania:
 • Zalecane dawki:
Zalety:
 • Żelazo jest uwalniane z granulek w sposób kontrolowany, codziennie w niewielkich dawkach, co zapewnia jego stałą dostępność dla roślin;
 • Optymalne dawki żelaza zapewniają intensywne wybarwienie liści, prawidłową fotosyntezę i dobrą kondycję roślin;
 • Może być łączony z innymi nawozami Osmocote by jak najlepiej odzywiać rośliny;
 • Żelazo jest dostępne w bezpośrednim sąsiedztwie korzeni, także w przypadku podwyższonego pH podłoża;
 • Dzięki wymieszaniu Osmocote Iron z podłożem, żelazo nie jest narażone na niszczące działanie promieni UV co poprawia efektywność i opłacalność jego stosowania;
 • Wszechstronne zastosowanie w uprawach doniczkowych, w gatunkach rabatowych i szkółkarskich.
Informacje dot. stosowania:
 • Zalecane jest łączenie Osmocote Iron z innymi nawozami Osmocote  lub rozpuszczalnymi w wodzie (Universol, Peters). 
 • Maksymalna zalecana dawka Osmocte Iron wynosi 1.0 gram/litr podłoża.
 • Możliwe jest mieszanie Osmocote Iron z Micromax Premium - maksymalna łączna dawka nie powinna przekraczać 1.0 g/litr podłoża.
 • Zalecane jest wymieszanie Osmocote Iron z podłożem, w celu zapewnienia równomiernej dystrybucji nawozu. 
 • W celu uzyskania szczegółowych zaleceń nawozowych, skontaktuj się z doradcami ICL.
Zalecane dawki:
Metoda nawożenia

Uprawa bez osłon Uprawa pod osłonami
Szkółki pojemnikowe Byliny Rośliny doniczkowe Rośliny rabatowe
100% CRF* 0.5 g/l 0.5 g/l 0.5 g/l 0.5 g/l
50% CRF* + 50% WSF** 0.5-1.0 g/l 0.5-1.0 g/l 0.5-1.0 g/l 0.5-1.0 g/l
100% WSF** Max. 1.0 g/l Max. 1.0 g/l Max. 1.0 g/l Max. 1.0 g/l

Dawki zależą od wymagań danej uprawy.

*CRF = nawozy otoczkowane Osmocote

**WSF = nawozy rozpuszczalne w wodzie

W celu uzyskania szczegółowych zaleceń, skontaktuj się z doradcą ICL.

W przypadku rozsypania się nawozu, należy go starannie uprzątność, gdyż może pozostawić plamy. Podane powyżej dawki opracowane są na podstawie przeciętnych wymagań roślin. Zalecaną metodą stosowania jest mieszanie z podłożem, NIE zaleca się stosowania punktowego, w otwory. 

UWAGA

Przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła. Częściowo zużyte opakowanie - starannie zamknąć. 

Przed pierwszym zastosowaniem Osmocote lub przy zmianie stosowanych dawek, zalecamy wykonanie próby na niewielkiej powierzchni uprawy. W związku ze zróżnicowanymi warunkami uprawy, niezależnymi od nas, firma ICL nie bierze odpowiedzialności za negatywne skutki stosowania nawozów. 

Osmocote Iron to w pełni otoczkowane żelazo, które jest uwalniane do podłoża stopniowo i w kontrolowany sposób. Jest niezastąpiony w uprawie roślin wymagających wyższych dawek tego pierwiastka (wiele gatunków roślin doniczkowych, rabatowo-balkonowych, bylin i gatunków szkółkarskich). Najlepsze efekty uzyskuje się mieszając Osmocote Iron z podłożem, może być stosowany równolegle z innymi nawozami Osmocote oraz rozpuszczalnymi w wodzie Universol i/lub Peters. 

Produkt chwilowo niedostępny (6.09.2017).