• F. tlenkowa
  • Składnik
Azot całkowity (N) 15%
f. azotanowa (N-NO3) 7,4%
f. amonowa (N-NH4) 2,4%
f. mocznikowa 5,2%
Pięciotlenek fosforu (P205) 13%
Rozpuszczalne w wodzie (P205) 13,0%
Tlenek potasu (K20) 25%
Rozpuszczalne w wodzie (K20) 25,0%
Żelazo (Fe) 0,16%
Rozpuszczalne w wodzie 0,16%
Chelatowane EDTA 0,16%
Mangan (Mn) 0,06%
Rozpuszczalne w wodzie 0,06%
Chelatowane EDTA 0,06%
Bor 0,01%
Rozpuszczalne w wodzie 0,01%
Miedź (Cu) 0,010%
Rozpuszczalne w wodzie 0,010%
Chelatowane EDTA 0,010%
Molibden (Mo) 0,006%
Rozpuszczalne w wodzie 0,006%
Cynk (Zn) 0,010%
Rozpuszczalne w wodzie 0,010%
Chelatowane EDTA 0,010%
Azot całkowity (N) 15%
f. azotanowa 7,4%
f. amonowa 2,4%
f. mocznikowa 5,2%
Fosfor (P) 5,7%
Rozpuszczalne w wodzie 5,7%
Potas (K) 20,7%
Rozpuszczalne w wodzie 20,7%
Żelazo (Fe) 0,16%
Rozpuszczalne w wodzie 0,16%
Chelatowane EDTA 0,16%
Mangan (Mn) 0,06%
Rozpuszczalne w wodzie 0,06%
Chelatowane EDTA 0,06%
Bor 0,01%
Rozpuszczalne w wodzie 0,01%
Miedź (Cu) 0,010%
Rozpuszczalne w wodzie 0,010%
Chelatowane EDTA 0,010%
Molibden (Mo) 0,006%
Rozpuszczalne w wodzie 0,006%
Cynk (Zn) 0,010%
Rozpuszczalne w wodzie 0,010%
Chelatowane EDTA 0,010%

Charakterystyka

Granulacja

< 5mm

Maksymalna rozpuszczalność

20 kg / 100 litrów wody (25°C)

pH

2,9 (w 1% roztworze wodnym)

EC 1g/l (mS/cm)

1,6

HCO3 redukcja mg/g WSF

123

Agrolution pHLow Agrolution pHLow 335

335

15-13-25+TE

  • Zalety:
  • Informacje dot. stosowania:
Zalety:
  • Zapobiega i niweluje niedobory pierwiastków, szczególnie potasu,
  • Podnosi odporność na choroby, poprawia jakość owoców,
  • Dostarcza niezbędne makro- i mikroelementy,
  • Poprawia przyswajalność składników pokarmowych,
  • Poprawia jakość wody stosowanej do podlewania,
  • Jest całkowicie rozpuszczalny, pomaga utrzymać system nawadniający w czystości. 
Informacje dot. stosowania:

Ogólna zalecana dawka Agrolution pHLow wynosi 40-50 kg/ha/tydz.

Dokładne zalecenia nawozowe, uwzględniające specyficzne warunki w gospodarstwie, są opracowywane na podstawie wyników analizy wody. Prosimy o kontakt z doradcami ICL.

Przed pierwszym zastosowaniem Agrolution lub przy zmianie stosowanych dawek, zalecamy wykonanie próby na niewielkiej powierzchni uprawy. W związku ze zróżnicowanymi warunkami uprawy, niezależnymi od nas, firma ICL nie bierze odpowiedzialności za negatywne skutki stosowania nawozów. 

Agrolution pHLow 335 stanowi doskonałe źródło wszystkich makro- i mikroelementów, a podwyższona zawartość potasu sprawia, że poprawia odporność roślin na choroby, podnosi zawartość cukru w owocach i zwiększa intensywność ich wybarwienia.