• F. tlenkowa
  • Składnik
Azot całkowity (N) 18%
f. azotanowa (N-NO3) 10,5%
f. amonowa (N-NH4) 7,5%
Pięciotlenek fosforu (P205) 6%
Rozpuszczalne w wodzie (P205) 6,0%
Tlenek potasu (K20) 19%
Rozpuszczalne w wodzie (K20) 19,0%
Tlenek magnezu (MgO) 3,0%
Rozpuszczalne w wodzie 3,0%
Żelazo (Fe) 0,20%
Rozpuszczalne w wodzie 0,20%
Chelatowane EDTA 0,10%
Chelatowane EDDHA 0,10%
Mangan (Mn) 0,03%
Rozpuszczalne w wodzie 0,03%
Bor 0,04%
Rozpuszczalne w wodzie 0,04%
Miedź (Cu) 0,006%
Rozpuszczalne w wodzie 0,006%
Chelatowane EDTA 0,002%
Molibden (Mo) 0,007%
Rozpuszczalne w wodzie 0,007%
Cynk (Zn) 0,030%
Rozpuszczalne w wodzie 0,030%
Azot całkowity (N) 18%
f. azotanowa 10,5%
f. amonowa 7,5%
Fosfor (P) 2,6%
Rozpuszczalne w wodzie 2,6%
Potas (K) 15,8%
Rozpuszczalne w wodzie 15,8%
Magnez (Mg) 1,8%
Rozpuszczalne w wodzie 1,8%
Żelazo (Fe) 0,20%
Rozpuszczalne w wodzie 0,20%
Chelatowane EDTA 0,10%
Chelatowane EDDHA 0,10%
Mangan (Mn) 0,03%
Rozpuszczalne w wodzie 0,03%
Bor 0,04%
Rozpuszczalne w wodzie 0,04%
Miedź (Cu) 0,006%
Rozpuszczalne w wodzie 0,006%
Chelatowane EDTA 0,002%
Molibden (Mo) 0,007%
Rozpuszczalne w wodzie 0,007%
Cynk (Zn) 0,030%
Rozpuszczalne w wodzie 0,030%

Solinure Solinure 18-6-19+3MgO+TE

18-6-19+3MgO+TE