• F. tlenkowa
  • Składnik
Azot całkowity (N) 15%
f. azotanowa (N-NO3) 11,0%
f. amonowa (N-NH4) 4,0%
Pięciotlenek fosforu (P205) 10%
Rozpuszczalne w wodzie (P205) 10,0%
Tlenek potasu (K20) 30%
Rozpuszczalne w wodzie (K20) 30,0%
Żelazo (Fe) 0,04%
Rozpuszczalne w wodzie 0,04%
Chelatowane EDDHA 0,04%
Mangan (Mn) 0,02%
Rozpuszczalne w wodzie 0,02%
Bor 0,01%
Rozpuszczalne w wodzie 0,01%
Miedź (Cu) 0,010%
Rozpuszczalne w wodzie 0,010%
Chelatowane EDTA 0,006%
Molibden (Mo) 0,001%
Rozpuszczalne w wodzie 0,001%
Cynk (Zn) 0,020%
Rozpuszczalne w wodzie 0,020%
Azot całkowity (N) 15%
f. azotanowa 11,0%
f. amonowa 4,0%
Fosfor (P) 4,4%
Rozpuszczalne w wodzie 4,4%
Potas (K) 24,9%
Rozpuszczalne w wodzie 24,9%
Żelazo (Fe) 0,04%
Rozpuszczalne w wodzie 0,04%
Chelatowane EDDHA 0,04%
Mangan (Mn) 0,02%
Rozpuszczalne w wodzie 0,02%
Bor 0,01%
Rozpuszczalne w wodzie 0,01%
Miedź (Cu) 0,010%
Rozpuszczalne w wodzie 0,010%
Chelatowane EDTA 0,006%
Molibden (Mo) 0,001%
Rozpuszczalne w wodzie 0,001%
Cynk (Zn) 0,020%
Rozpuszczalne w wodzie 0,020%

Solinure Solinure 15-10-30+TE

15-10-30+TE