• F. tlenkowa
  • Składnik
Azot całkowity (N) 12%
f. azotanowa (N-NO3) 10,1%
f. amonowa (N-NH4) 1,9%
Pięciotlenek fosforu (P205) 12%
Rozpuszczalne w wodzie (P205) 12,0%
Tlenek potasu (K20) 36%
Rozpuszczalne w wodzie (K20) 36,0%
Żelazo (Fe) 0,07%
Rozpuszczalne w wodzie 0,07%
Chelatowane EDTA 0,04%
Mangan (Mn) 0,04%
Rozpuszczalne w wodzie 0,04%
Chelatowane EDTA 0,04%
Bor 0,05%
Rozpuszczalne w wodzie 0,05%
Miedź (Cu) 0,010%
Rozpuszczalne w wodzie 0,010%
Chelatowane EDTA 0,010%
Molibden (Mo) 0,004%
Rozpuszczalne w wodzie 0,004%
Cynk (Zn) 0,025%
Rozpuszczalne w wodzie 0,025%
Chelatowane EDTA 0,025%
Azot całkowity (N) 12%
f. azotanowa 10,1%
f. amonowa 1,9%
Fosfor (P) 5,2%
Rozpuszczalne w wodzie 5,2%
Potas (K) 29,9%
Rozpuszczalne w wodzie 29,9%
Żelazo (Fe) 0,07%
Rozpuszczalne w wodzie 0,07%
Chelatowane EDTA 0,04%
Mangan (Mn) 0,04%
Rozpuszczalne w wodzie 0,04%
Chelatowane EDTA 0,04%
Bor 0,05%
Rozpuszczalne w wodzie 0,05%
Miedź (Cu) 0,010%
Rozpuszczalne w wodzie 0,010%
Chelatowane EDTA 0,010%
Molibden (Mo) 0,004%
Rozpuszczalne w wodzie 0,004%
Cynk (Zn) 0,025%
Rozpuszczalne w wodzie 0,025%
Chelatowane EDTA 0,025%

Solinure Solinure 12-12-36+TE

12-12-36+TE